Gå til indhold

Praktiserende læger advarer mod ændrede tilskudsregler til Ozempic

Nyhed PLO

Det vil være en stor forøgelse af arbejdsbelastningen i almen praksis, hvis det generelt klausulerede tilskud til GL1-analoger bortfalder, sådan som Medicintilskudsnævnet anbefaler. Og en masse diabetespatienter risikerer økonomisk at komme i klemme. Det slår PLO fast i et høringssvar.

I høringssvaret peger PLO på, at en fjernelse af det generelt klausulerede tilskud vil betyde, at ca. 75.000 patienter skal have en konsultation hos lægen med henblik på en individuel vurdering af, om behandlingen med en GLP-1-analog skal fastholdes, og at lægen efter omstændighederne derefter skal søge om enkelttilskud. Hertil kan tilføjes ca. 30.000 nye diabetespatienter årligt, der skal igennem samme procedure. 
 
Almen praksis er allerede under et betydeligt pres, hvilket senest har givet sig udslag i, at det såkaldte økonomiloft ifølge en prognose står til at blive overskredet. Der findes således ikke ledig kapacitet i almen praksis til denne ekstraopgave, og den vil derfor alt andet lige føre til, at andre opgaver må nedprioriteres, hedder det i PLO’s høringssvar.

I høringssvaret peger PLO desuden på, at omkostningerne ved at være diabetiker allerede har en anseelig størrelse, og at det er en særlig udfordring for en lang række diabetespatienter, idet sygdommen har en social slagside. Den ulighed i sundhed vil kun blive forstærket, hvis patienterne fremadrettet også skal til at betale for, at der søges tilskud til deres medicin.