Gå til indhold

Praktiserende læger pålægges en umulig opgave

Nyhed PLO

De praktiserende læger ser meget kritisk på, at alle Folketingets partier fredag har aftalt, at personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan blive hjemme fra arbejde på baggrund fra en konkret vurdering fra deres egen læge, der vil være afgørende for, om deres arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion.

"

Egen læge skal dels vurdere, om medarbejderen eller en pårørende tilhører en risikogruppe, samt om vedkommende føler sig utryg, og om der er mulighed for at blive omplaceret til andre arbejdsforhold med en lavere smitterisiko.

Det er samlet set en umulig opgave, de praktiserende læger her bliver pålagt, og den kan i værste fald skade relationen mellem læge og patient, frygter formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Christian Freitag.


”De praktiserende læger kan godt konstatere, om en borger er i risikogruppen for COVID-19, jf. Sundhedsstyrelsens definitioner, men ”tryghed” er en udpræget individuel og nogle gange helt kortvarig oplevelse. Det vil være patientens egen vurdering, der er afgørende, ikke lægens. Så det giver ganske enkelt ikke mening at bede os foretage en ”konkret, individuel, lægelig vurdering” af personers tryghedsgrad,” siger Christian Freitag.

”Dernæst giver det heller ikke mening, at vi som læger skal vurdere vores patienters situation på arbejdspladsen, herunder mulighed for omplacering til andre arbejdsfunktioner. Det er vi ikke eksperter i, og vi kommer jo ikke til at foretage besøg på vores patenters arbejdspladser for at inspicere forholdene”.


”Alt i alt bliver vi således pålagt en opgave, vi ikke meningsfyldt kan løse. Vi kan vurdere vores patienters helbred, men hvem, der er berettiget til sygedagpenge ud fra en oplevelse af ”utryghed” og forholdene på deres arbejdsplads, kan vi ikke lægge navn til. Det er vigtigt, at vores relation til vores patienter handler om deres helbred og ikke deres økonomi,” slutter Christian Freitag.

PLO foreslår, at opgaven med at vurdere, hvem der kan modtage sygedagpenge, i stedet overlades til de kommunale jobcentre.


Læs mere om den brede politiske aftale om forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom.


"