Gå til indhold

Psykiatriaftalen kan blive en god start men er skrøbelig

Nyhed Yngre Læger

Den netop indgåede aftale om fremtiden for psykiatrien hviler på gode hensigter men er en skrøbelig aftale på grund af manglende finansiering. Forhåbentlig er den blot den første af flere planer, mener Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Efter flere års ventetid har folketingets partier indgået en bred aftale om psykiatrien. Det er en aftale, der tager udgangspunkt i de første anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens faglige oplæg fra januar i år.

Aftalen er nødvendig men slet ikke tilstrækkelig, lyder meldingen fra Helga Schultz.

”Det er som udgangspunkt positivt, at så bred en kreds står bag aftalen, og at aftalen også baserer sig på Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Det er også positivt, at aftalen skal følges af et fagligt råd, og at der skal følges op med evalueringer. Når det er sagt, så er aftalen ikke i nærheden af at indfri den 10 årsplan, vi og alle andre har gået og ventet på. Det er mere en nødvendig hensigtserklæring om, at behovet er stort og bør imødekommes i fremtiden,” siger Helga Schultz.

Hun hæfter sig ved, at aftalen kun er finansieret i cirka to år ud i fremtiden, og at der i aftalen ikke ligger en plan for uddannelsen af flere speciallæger i psykiatri end det, der allerede er aftalt i dimensioneringsplanen.

”Manglen på psykiatere i både psykiatrien og børne- og ungepsykiatrien er katastrofal, og det har direkte indflydelse på den behandling, psykiatrien kan tilbyde patienterne. Vi kan ikke trylle flere speciallæger i psykiatri frem fra den ene dag til den anden. Men man kan starte med at skrue på dimensioneringshåndtaget og lade flere uddanne sig til speciallæge i psykiatri,” siger Helga Schultz.

De sidste 2-3 års tal over besatte hoveduddannelsesforløb i psykiatrien viser, at der er en lille stigning i antallet af ansøgere til hoveduddannelsesforløbene. Det er positivt, men det er afgørende, at psykiatrien bliver tilført tilstrækkelig med ressourcer, så der også kan arbejdes med fastholdelse af psykiaterne, mener Helga Schultz.

”Både vores undersøgelser blandt Yngre Læger i psykiatrien fra 2018 og 2020 og Overlægeforeningens undersøgelse fra i år viser, at alt for mange psykiatere overvejer at forlade den regionale psykiatri til fordel for den private. Det sker især på grund af arbejdsvilkår og manglende muligheder for at gøre sit arbejde godt nok. Tallene fra de undersøgelser er en tikkende bombe under psykiatrien, som risikerer at blive de facto privatiseret, hvis vi ikke får vendt udviklingen. Det bør en psykiatriplan også adressere, men det gør denne plan desværre ikke.”

”Jeg deler derfor Dansk Psykiatrisk Selskabs ønske om, at denne plan blot er én ud af en række psykiatriplaner – ligesom vi i sin tid så det med kræftplan 1, 2, 3 osv. Forhåbentlig er denne plan et udtryk for første spæde skridt. Men den bør følges op af en mere ambitiøs psykiatriplan nr. 2,” siger Helga Schultz.

Se psykiatriaftalen her