Gå til indhold

Region Hovedstaden styrker indsatsen for at få flere praktiserende læger

Nyhed PLO

Der mangler læger til almen praksis i Region Hovedstaden, som styrker indsatsen med at tiltrække nye læger over de næste tre år. 

"

Som i resten af landet mangler Region Hovedstaden praktiserende læger, og da mange praktiserende læger desuden nærmer sig pensionsalderen, skaber det et ekstra pres på at finde nye kræfter, der vil overtage praksis for de aldrende læger. 


Med bred politisk opbakning har Regionsrådet tirsdag den 21. juni valgt at styrke regionens rekrutteringsfunktion med yderligere to ansatte de næste tre år. 


- Vi har stor opmærksomhed på at kunne sikre et tilstrækkeligt antal læger. Det er derfor glædeligt, at vi kan bygge videre på de gode resultater fra den regionale indsats og udvide vores funktion og arbejde med at sikre bedre dækning af praktiserende læger, fortæller Karin Friis Bach (B) som er formand for udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Region Hovedstaden.


Rekrutteringsfunktionen har til opgave at tiltrække nye praktiserende læger, rådgive lægerne om deres muligheder i Region Hovedstaden og dermed bidrage til at styrke trivslen i de eksisterende lægepraksis. 


- Med et løft af den særlige rekrutteringsindsats, kan vi nu sætte endnu flere tiltag i søen, som kan hjælpe både kommende og eksisterende praktiserende læger. Vi håber at kunne få fat i lægerne allerede under deres uddannelse, så de kan snuse til lægelivet i almen praksis. På den måde kan vi måske få flere til at vælge praksisvejen. Vi skal også styrke indsatsen med at få alment praktiserende læger til at trives endnu bedre og derved få lyst til at forsætte længere, siger Karin Friis Bach. 

Sammen med PLO-Hovedstaden og kommunerne er det Region Hovedstadens opgave at sikre lægedækning i regionen. PLO-Hovedstaden glæder sig også over et større fokus på rekruttering og fastholdelse.


- Vi er glade for, at rekrutteringsfunktionen styrkes, da der er behov for at sætte yderligere fokus på, hvordan vi tiltrækker nye praktiserende læger i en tid, hvor der er udfordringer med at få læger nok i alle dele af regionen. Dette tiltag er endnu et godt eksempel på det gode samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis, der vil være til gavn for borgerne. Rekrutteringsfunktionen skal styrke arbejdet med at sikre praktiserende læger - særligt der hvor det i dag er svært at få en læge i nærområdet, fortæller Peder Reistad, formand for PLO Hovedstaden. 


Fakta om Rekrutteringsfunktionen


•    Blev etableret som et forsøg i 2017 og gjort til en permanent ordning fra 2021.
•    Formålet er at sikre en fælles indgang for læger på vej i praksis, formidle ledige lægekapaciteter og vejlede ifm. etablering, overtagelse eller overdragelse af almen praksis.
•    Styrkelsen af funktionen med to årsværk i tre år forventes at træde i kraft allerede i andet halvår af 2022
•    Kontakt rekrutteringsfunktionen og læs mere om tilbud til alment praktiserende læger: 
Min almen praksis (regionh.dk) 


"