Gå til indhold

Region Sjælland og PLO indgår ny aftale om lægevagten

Nyhed PLO

FÆLLES PRESSEMEDDELELSE: Et stærkt samarbejde mellem Region Sjælland og de praktiserende læger (PLO) sikrer, at borgerne fra 1. september også fremover kan komme til vagtlægen tæt på eget hjem. Vi har i fællesskab sikret, at der fortsat er vagtlæger tæt på borgerne i hele regionen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen om den nye aftale.

"

PLO-Sjælland og Region Sjælland har i fællesskab lavet en plan for, hvordan lægevagten organiseres og bemandes fremover. Med aftalen fastholdes alle de 11 nuværende konsultationssteder, der er spredt ud over hele regionens geografi. Som en del af aftalen samarbejder regionen og lægerne om en god overgangsordning, indtil Region Sjælland i efteråret 2022 overtager ansvaret for at drive lægevagten fra PLO Sjælland.


""Jeg er glad for, at vi har sikret en god aftale for borgerne. Vi har nu sikret, at der fortsat er decentrale vagtlæger tæt på borgerne i hele regionen. Det betyder, at når borgerne har brug for lægevagten, bliver de tilset hos lægevagterne ved regionens sygehuse og i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Til oktober næste år overtager vi i regionen ledelsen af lægevagten fra PLO, og vi vil skabe en moderne lægevagt tæt på borgerne"", siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Første skridt i overgangsordningen er til september, hvor Region Sjælland overtager bemandingen af lægevagten i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Mens PLO fortsætter med at køre ud til sygebesøg i hele regionen og bemander lægevagten i Holbæk, Køge, Slagelse, Nykøbing F., Næstved og Roskilde.


Fra oktober 2022 overtager Region Sjælland den samlede ledelse af lægevagten og overtager dermed ansvaret for bemandingen af hele lægevagten. De praktiserende læger, der ønsker det, vil fortsat indgå i lægevagten sammen med de læger, som Region Sjælland ansætter.

""Vi vil nu bruge det næste år på at tilrettelægge, hvordan vi helt konkret vil drive lægevagten på den længere bane, når vi overtager ledelsen i oktober 2022. Jeg tilfreds med, at PLO i den sammenhæng vil bidrage med deres viden i vores arbejde med at modernisere, udvikle og sikre nærhed og kvalitet i regionens lægevagt"", siger Heino Knudsen.

Til for patienterne
Den nye aftale mellem Region Sjælland og PLO-Sjælland er en lokalaftale. Parterne har ellers igennem længere tid ikke kunne blive enige om en aftale, og PLO-Sjælland opsagde i foråret den nuværende aftale, da de ikke fandt det muligt at bemande konsultationsstederne uden for sygehusbyerne. De er derfor glade for, at der nu er enighed.

""Sundhedsvæsenets og vores opgaver har ændret sig, siden dengang hver familielæge passede sine egne patienter døgnet rundt, året rundt. Hverdagen i almen praksis er blevet meget travl, og der lægges så mange timer i vores lægehuse, at det for mange af mine medlemmer er tiltagende svært at have overskud til at tage lægevagter ved siden af fuldtidsarbejdet i klinikkerne"".

""Samtidig er det en glæde, at det gode samarbejde, vi har haft under COVID-19 med Region Sjælland om at udnytte de praktiserende lægers ressourcer bedst muligt, nu videreføres i en løsning tilpasset de sjællandske udfordringer. En løsning, der sikrer borgerne et nært lægevagttilbud, og som samtidig gennem frivillig deltagelse i lægevagten skaber håb om fastholdelse af de ældre læger og letter rekrutteringen""
, siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO Sjælland.


Med aftalen skal borgerne gøre, som de plejer, og ringe til 7015 0700 for at tale med lægevagten. Der er derfor ingen ændringer for patienterne, og de kan blive tilset de samme steder som hidtil.

Fakta:


  • Første skridt i overgangsordningen den 1. september 2021:
    • Region Sjælland overtager ansvaret for bemanding af de decentrale konsultationer i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. 

    • PLO-Sjælland bemander fra 1. september fortsat de seks faste konsultationer på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. og står til rådighed for et fagligt samarbejde med regionen. PLO fortsætter desuden med at køre ud til sygebesøg i hele regionen.


  • Andet skridt i overgangsordningen den 1. oktober 2022:
    • Region Sjælland overtager den samlede ledelse af lægevagten herunder bemanding og planlægning af alle konsultationssteder.

    • De praktiserende læger, der ønsker det, vil fortsat indgå i lægevagten sammen med de læger, som Region Sjælland ansætter


"