Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde: Ledelsesreform skal give et stærkere og bedre sundhedsvæsen

Nyhed Overlægeforeningen

Trods forsinkelser og forskelle mellem de fem regioner, er den lægelige ledelsesreform godt i gang. Den kan skabe fundamentet for et stærkere sundhedsvæsen. Sådan lød budskabet fra Overlægeforeningens formand Susanne Wammen på repræsentantskabsmødet den 19. maj 2022.

Susanne Wammen forår 2022 Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde

”Jeg har en grundlæggende tro på, at vi vil lykkes med at gennemføre en reform af afdelingsledelserne i hele landet, som vil give et stærkere og bedre sundhedsvæsen”.

Det fastslog Overlægeforeningens formand Susanne Wammen, da hun i sin beretning gav en status på den ledelsesreform, som var en del af OK21 ved repræsentantskabsmødet 19. maj.

Oprindeligt skulle den nye stillingsstruktur, der er en del af reformen, træde i kraft 1. april, men det er udskudt til 1. juni pga. travlhed hos arbejdsgiver. Og der er fortsat variationer imellem de forskellige regioner og afdelinger, fortalte Susanne Wammen, der gav en aktuel status fra de fem regioner:

”Region Sjælland var lang tid om at komme i gang, men nu rykker de virkelig. Regionen har gennemført et systematisk gennemsyn af organisationen og lagt fornuftige spor ud for en ny ledelsesstruktur. Det har ført til, at der oprettes nye lederstillinger i hele regionen. Selvfølgelig er der skønhedspletter i processen, men overordnet ser det fornuftigt ud”   

”I Region Hovedstaden er der også fremskridt på nogle hospitaler. Det gælder f.eks. på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Her rykker over 30 overlæger fra overenskomsten til lægechefaftalen som nye ledende overlæger. Det er meget positivt.

”Region Midtjylland havde allerede før OK21 indført nogle af de vigtige elementer i ledelsesreformen. Her tænker jeg på stillingen som overlæge med organisatorisk ledelsesansvar under afdelingsledelsen – som var en vigtig inspiration til den nye stilling som ledende overlæge. Overlægeforeningen havde fra begyndelsen en god dialog med regionen, og det tegnede godt, da den besluttede at rykke 39 overlæger i psykiatrien op som ledende overlæger, samtidig med at de ledende overlæger konverteres til cheflæger, som et tiltrængt løft til et hårdt presset speciale. Men den seneste tid er processen nærmest gået i stå. Vi har skrevet til regionen for at få gang i arbejdet igen og vil naturligvis presse på for, at det sker hurtigst muligt”.  

”I Region Syd går det godt fremad, især på regionens største hospital OUH, hvor der oprettes mange nye ledende overlægestillinger. Derudover er det svært at tegne et entydigt billede. Blandt andet var der indledningsvist en vis modstand mod at gøre uddannelsesansvarlige overlæger til ledende overlæger. Men det er der rokket ved, og der er en rimelig fremdrift generelt set”.   

”I Region Nordjylland indførte man for en del år siden en ny organisations- og model på sygehusene med mange sygeplejersker og kun én cheflæge i afdelingsledelserne. Den model er svær at få til at passe sammen med tankerne i vores nye overenskomst. Regionen har derfor fået udsættelse med indførelsen af en ny stillingsstruktur. Det synes jeg faktisk er positivt, for det giver dem mulighed for at finde en ny og bedre organisationsform, som kan styrke den lægelige ledelse

Tager udfordringer én for én

Overordnet set går det godt fremad med reformen, fortalte Susanne Wammen. Men der har været udfordringer undervejs – og der dukker stadig nye problemstillinger op, som Overlægeforeningens forhandlingsdelegation søger at finde løsninger på:

”Nogle steder har vi mødt den holdning, at uddannelsesansvarlige overlæger ikke bør være ledende overlæger. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det største problem for sundhedsvæsenet er manglen på speciallæger, og derfor er uddannelsen af nye speciallæger en afgørende opgave. Som naturligvis skal tillægges lige så stor vægt som driften. Heldigvis ser det også ud til, at regionerne er ved at nærme sig den erkendelse” sagde Susanne Wammen.

Hun nævnte, at der også er udfordringer i Region Hovedstaden i forhold til, om de nye ledende overlæger kan have bibeskæftigelse:

”I Region Hovedstaden meldte den øverste direktion tidligt ud, at man som ledende overlæge ikke kan have bibeskæftigelse. Den beslutning har vidtrækkende konsekvenser, da mange af de kommende ledende overlæger varetager vigtige funktioner ved siden af deres hovedbeskæftigelse. Det kan være som medlemmer af råd og nævn eller på hospitaler i andre regioner eller på privathospitaler”, sagde Susanne Wammen og fortsatte:

”Det er blevet klart for regionsledelsen, at et generelt forbud er i modstrid med gældende regler, men vi savner stadig at se, at den erkendelse siver ned gennem hele den store organisation i Region Hovedstaden. Overlægeforeningen har foreslået, at det som hidtil skal være en konkret og individuel vurdering, der afgør, om bibeskæftigelsen kan fortsætte, og det vil jeg fortsat kæmpe for”.

Men udfordringerne ændrer ikke på det samlede positive billede, fastslog Susanne Wammen:

”Det samlede billede er, at vi er godt i gang med den vigtigste ledelsesreform i mange år, og at vi på den kan skabe fundamentet til et stærkere sundhedsvæsen”.

Til slut opfordrede Susanne Wammen alle overlæger til at engagerer sig i reformen:

”Husk at I kan alle være med til at holde dampen på ledelsesreformen oppe. Både ved at søge stillingerne som ledende overlæger – eller som cheflæge – og ved at bakke op om den lægelige ledelse i afdelingerne i hverdagen. Men det handler ikke kun om ledende overlæger og cheflæger. Vores nye overenskomst slår fast, at alle overlæger er ledere. Det betyder, at vi alle står med et stort ansvar i dagligdagen, og at vi alle er rollemodeller for vores kolleger. Og når vi holder sammen, kan vi sætte rammerne for en bedre klinisk hverdag”.

Læs hele den mundtlige beretning her:

Læs mere om ledelsesreformen her: