Gå til indhold

Søren Niemi Helsø er nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse

Nyhed Lægeforeningen

Søren Niemi Helsø er valgt som nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 25. november. Han afløser Christina Frøslev-Friis.

Søren Niemi Helsø er nyvalgt i Yngre Lægers bestyrelse og indtræder samtidig i Lægeforeningens bestyrelse. Han har allerede erfaring fra en lang række tillidsposter. Blandt andet har han været næstformand for FADL’s hovedbestyrelse, formand for FADL Aarhus, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland og medlem af Yngre Lægers overenskomstudvalg.


Han er uddannet fra Aarhus Universitet i 2019 og arbejder nu i en introduktionsstilling i intern medicin på Aalborg Universitetshospital.