Gå til indhold

Solidt oplæg til psykiatriplan

Nyhed Overlægeforeningen

”Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har i dag afleveret et solidt grundlag for en tiårsplan for psykiatrien. Nu er det op til regeringen og Folketinget at sikre, at mennesker med psykiske sygdomme får den behandling og hjælp, som de er berettigede til,” siger formanden for Overlægeforeningens psykiatriudvalg, Inger Brødsgaard.

Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsen leverer i det faglige oplæg en analyse af, hvorfor psykiatrien har brug for en massiv oprustning via en tiårsplan. De peger bl.a. på, at

 • Psykiske lidelser er årsag til ca. 3.500 dødsfald årligt og er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Psykiske lidelser tegner sig for 25 pct. af den samlede sygdomsbyrde i Danmark
 • De samfundsmæssige omkostninger ved psykiske lidelser er massive

Alligevel er samfundets og sundhedsvæsenets nuværende indsats utilstrækkelig og mangelfuld, fastslår de to styrelser i oplægget med titlen ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”. Her skriver styrelserne bl.a: 

”Den indsats, vi i dag tilbyder, er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. Hvis vi skal komme den markante ulighed til livs og gøre en mærkbar forskel for mennesker med psykiske lidelser, er det et sygdomsområde, som skal prioriteres de næste mange år.”

Og de to styrelser konstaterer, at de hidtidige forsøg på at styrke psykiatrien har været utilstrækkelige:

”Fælles for de tidligere initiativer er, at de i vid udstrækning har været spredte, usammenhængende og sporadisk implementeret. Det er således ikke lykkedes at realisere en handlingsplan, der understøtter et samlet løft af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser,” hedder det i rapporten.

Begrundet håb

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har arbejdet på det faglige oplæg i mere end et år. Og selv om der er områder og forslag, som kunne være beskrevet bedre, så understreger Inger Brødsgaard, at der nu er begrundet håb om, at oplægget denne gang kan sikre et solidt og langsigtet løft af psykiatrien:

”Først og fremmest er det helt utrolig vigtigt, at det faglige oplæg slår fast, at psykiatrien har brug for flere medarbejdere både på det sociale område og i sundhedsvæsenet. En styrket rekruttering og opkvalificering af medarbejderne er en afgørende forudsætning for, at tiårsplanen kan realiseres, fastslår det faglige oplæg, og det er Overlægeforeningen 100 pct. enig i. Derfor kræver planen en vedholdende politisk og økonomisk prioritering af psykiatrien for at kunne lykkes,” siger Inger Brødsgaard og tilføjer:

”Jeg håber, at regeringen og Folketinget griber bolden nu. For det haster. Vi har ventet på planen i lang tid, og for hver dag, vi venter, er der mennesker, som mister deres livsgrundlag, og mennesker der dør, fordi de ikke får en tilstrækkelig behandling. Så lad os komme i gang nu.”

Men selv om det haster, er formanden for Overlægeforeningens psykiatriudvalg tilfreds med, at de to styrelser råder politikerne til en ”struktureret, gradvis og langsigtet opbygning” af psykiatrien.

”Vi kan ikke levere en gennemgribende ændring af psykiatrien fra den ene dag til den anden. Det kommer til at kræve et langt og sejt træk. Netop derfor er det afgørende, at politikerne gør op med hovsaløsninger og midlertidige projekter, som har været en hæmsko for udvikling i så mange år,” siger Inger Brødsgaard.

 

OM RAPPORTEN

De overordnede mål med psykiatriplanen

 • Den mentale sundhed for børn og unge er forbedret
 • Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv med mindre sygdom
 • Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet
 • Mennesker med psykiske lidelser fastholdes i job, skole og uddannelse samt tager oftere en uddannelse og får et job
 • Mennesker med tidlige tegn på eller i risiko for at få psykiske lidelser modtager en tidlig, forebyggende indsats
 • Mennesker med psykiske lidelser oplever høj kvalitet, omsorg, inddragelse og sammenhæng i indsatsen
 • Mennesker med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang og magtanvendelse
 • Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling og flere lykkes med ophør af misbrug
 • Færre mennesker med psykiske lidelser får en behandlingsdom for kriminalitet
 • Pårørende får oftere den støtte, de har behov for, og deres ressourcer bruges mere aktivt i indsatsen
 • Målene i det faglige oplæg skal ifølge planen kvalificeres yderligere med egentlige målsætninger og tilhørende indikatorer, der kan følges og monitoreres.

Oversigt over prioriterede indsatser

 1. Opbygning af et standardiseret og lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med mistrivsel og psykiske symptomer
 2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
 3. Afstigmatisering af psykisk lidelse
 4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
 5. Forskning og udvikling. Dette kan i første omgang sikres gennem implementering af den tværfaglige og tværsektorielle forskningsstrategi fra 2015

Læs mere om det faglige oplæg her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Ambitioese-maal-om-et-markant-loeft-a...