Gå til indhold

Stort fald i antallet af patienter, der får udskrevet smertestillende opioider

Nyhed PLO

Danskernes forbrug af afhængighedsskabende medicin har de seneste 10 år været faldende. Siden 2016 er antallet af patienter, der får udskrevet opioider, faldet med 78.000 fra 486.000 til 408.000, svarende til et fald på 15 pct. Det viser en ny PLO Analyse.

"

Den solgte mængde af opioider er i samme periode faldet med ca. 30 pct. Det afspejler, at færre patienter modtager opioider i længere perioder. I alt fik 7 pct. af befolkningen i 2020 udskrevet smertestillende opioider – det er en lavere andel af befolkningen, end der nogensinde tidligere er målt.


Udviklingen i Danmark betyder, at vi er gået fra at have et ca. 25 pct. højere forbrug af opioider pr. 1.000 indbyggere end Norge og Sverige til i dag at have et niveau, der ligger mellem det norske og det svenske forbrug.


Se den nye PLO Analyse her.


 


"