Gå til indhold

Stort flertal i repræsentantskab for fornyelse af overenskomst 

Nyhed Overlægeforeningen

Et stort flertal af Overlægeforeningens repræsentantskab har i dag stemt for den overenskomstfornyelse, som blev indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn den 26. februar: 55 stemte for aftalen, 0 stemte imod, og 11 undlod at stemme. Formelt træffes den endelige beslutning den 15. april, når alle organisationer i hovedorganisationen Akademikerne har afgivet deres stemme.

”Jeg er glad for at repræsentantskabet bakker så entydigt op om den aftale, vi har indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn og dermed om vores prioritering af løn- og pensionsstigninger til alle og sikring af overlægernes vilkår”. 

Sådan sagde Overlægeforeningens formand Susanne Wammen efter foreningens repræsentantskab i dag stemte om overenskomstresultatet, der gælder for de kommende to år. I alt var 66 repræsentanter til stede. 55 stemte for, mens 11 undlod at stemme, og slet ingen stemte imod.

Formand Susanne Wammen gennemgår OK24 resultatet
Susanne Wammen gennemgår OK 24 resultatet Foto Claus Boesen

I sin præsentation af resultatet fremhævede Susanne Wammen, at kampen under forhandlingerne især stod om arbejdsgivers ønsker om mere fleksibilitet og større arbejdsudbud på den ene side og Overlægeforeningens krav om bedre arbejdsvilkår på den anden. 

”Vi mødte en arbejdsgiver som havde ét hovekrav: At øge arbejdsudbuddet og at overlæger skulle være mere fleksible. Samtidig har vi holdt fast i vores aftaler, som beskytter overlægernes arbejdsmiljø. Og da begge parter jo skal være enige, før vi kan aftale noget, så er det ikke lykkedes at opnå de forbedringer om blandt andet vilkår for vagt og tjeneste samt seniorvilkår, som vi havde ønsket”, sagde Susanne Wammen og fortsatte:

”Til gengæld har vi undgået forringelser af vores kendte vilkår, og så har vi aftalt to projekter om henholdsvis ledelse og arbejdstid, som forhåbentlig vil skabe et bedre grundlag for at kunne finde de rigtige løsninger, når vi skal forhandle igen i 2026”.

Overlægeforeningen har således langt fra opgivet at forbedre arbejdsvilkårene og regler om arbejdstid. Netop den udfordring fyldte en del i debatten på repræsentantskabsmødet. Susanne Wammen fastslog, at Overlægeforeningen vil undersøge nærmere, hvordan den lovgivning om bl.a. registrering af arbejdstid, som træder i kraft 1. juli 2024, påvirker overenskomstens arbejdstidsvilkår: 

”Det er komplekst stof og handler både om EU-lov, dansk lov og overenskomsttekst. Bestyrelsen har sat gang i en større analyse, som både indeholder et juridisk spor og et forhandlingsmæssigt spor, så vi kan få et solidt grundlag at stå på og afdække, hvilke muligheder og risikofaktorer der er ved de forskellige veje, man kan gå”, sagde Susanne Wammen.

Lønstigninger til alle 

Sammen med arbejdsvilkår var lønstigninger til alle det vigtigste krav for Overlægeforeningen ved årets forhandlinger: 

”Den samlede økonomiske ramme er på 8,8 pct. Langt det meste går til generelle lønstigninger, hvor de første 4 pct. kommer allerede den 1. april i år. Derudover har vi i Overlægeforeningen prioriteret ekstra generelle lønstigninger til alle medlemmer i vores egne forhandlinger”, forklarer Susanne Wammen, der også hæfter sig ved, at det er aftalt at forhandle løn igen i slutningen af 2025 og at skifte til et nyt lønindeks, som er mere relevant. 

”Det skal være med til at sikre reallønnen på det offentlige arbejdsmarked fremadrettet. Så alt i alt mener jeg, at det er et godt og solidt resultat, og jeg er rigtig glad for at repræsentantskabet også bakker op om det her i dag”, sagde Susanne Wammen. 

Formelt træffes den endelige beslutning om overenskomstfornyelsen den 15. april, når alle organisationer i hovedorganisationen Akademikerne har afgivet deres stemme.

Læs mere om den nye overenskomstfornyelse her.

Afstemning om OK24 resultat Overlægeforeningen
Stort flertal stemmer for overenskomsten. Foto Claus Boesen