Gå til indhold

Sundhedsreform: Positivt, at regeringen vil analysere patientklagesystemet

Nyhed Lægeforeningen

Regeringen vil undersøge, hvordan patientklagesystemet fungerer for sundhedspersoner og patienter. Det kan blive et vigtigt skridt mod et system med større fokus på læring af fejl end på at sanktionere enkeltpersoner, mener Lægeforeningen.

”Vi er glade for, at regeringen på den måde viser, at den deler en opfattelse af, at dette system kan gøres bedre og bruges aktivt til at skabe et mere sikkert og lærende sundhedsvæsen. Der kommer alt for lidt patientsikkerhed ud af klagesystemet, som det fungerer i dag. Det er kompliceret, sagsbehandlingstiden er for lang, og det er svært at gennemskue processen. Derfor er der brug for at gentænke modellen. Det er en mærkesag for os, som vi har presset på for længe,” siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.


Hun peger på, at det er afgørende at sikre, at sundhedsvæsenet lærer af fejl, så andre ikke udsættes for det samme. Men faktum er desværre, at det langtfra altid sker.  Dertil kommer, at sagerne tager meget langt tid. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var på 14-16 måneder alt efter typen af klage.


”Der er brug for at forenkle systemet, muligheden for dialog mellem patienter og sundhedspersoner skal styrkes, og sagsbehandlingstiderne skal nedbringes markant, så den i gennemsnit ligger på maksimalt seks måneder ”, understreger Camilla Rathcke.


Lægeforeningen har længe peget på klagesystemets uheldige konsekvenser. En klagesag er ofte følelsesmæssigt belastende for både patienter og de involverede sundhedspersoner. Det har store konsekvenser for den psykologiske tryghed blandt de ansatte i sundhedsvæsenet, og det kan føre til, at man udøver ’defensiv medicin’, hvor man foretager medicinsk unødvendige behandlinger og undersøgelser på patienterne.