Gå til indhold

To nye medlemmer valgt til Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse

Nyhed Lægeforeningen Midtjylland

Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse har fået to nye medlemmer i skikkelse af praktiserende læge Jakob Ravn og speciallæge i psykiatri Ea Bøhm Jepsen.

Jakob Ravn, som tidligere har siddet fire år i Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse indtil 2020,  er genvalgt til posten af PLO Midtjylland. Han er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2004 og Speciallæge i almen medicin 2011. Jakob Ravn driver i kompagniskab sin egen praksis - Lægerne Skt. Pauls Kirkeplads.

Jakob Ravn er endvidere formand for lægevagtsudvalget i PLO, og hans politiske fokus er især opgaveglidningen mellem almen praksis, kommuner og hospitaler.

Fra Foreningen af speciallæger indtræder som observatør i bestyrelsen Ea Bøhm Jepsen.

Ea Bøhm Jepsen er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1992, og Speciallæge i Psykiatri 2005. Hun er ledende overlæge på Afdeling for Psykoser på Aarhus Universitetshospital.

Ea Bøhm Jepsen interesserer sig bredt for lægearbejdet og udfordringerne i de forskellige specialer med et særligt fokus på uligheden i sundhedsvæsnet, og på psykiatrien i særdeleshed.