Gå til indhold

Vi vil gerne påtage os ledelsesansvaret – og politikerne skal tage deres ansvar på sig

Nyhed Overlægeforeningen

”Vi kan ikke løse sundhedsvæsnets problemer uden stærk lægefaglig indflydelse på ledelsesbeslutninger på alle niveauer. Det kræver, at vi overlæger hver især tager ledelsesansvaret på os”.

Formand for Overlægeforeningen Susanne Wammen afvikler årsberetningen 2023

Sådan indledte Overlægeforeningens formand Susanne Wammen sin mundtlige beretning ved foreningens repræsentantskabsmøde den 7. oktober. Hun fortsatte:

”Vi overlæger skal føre an i, hvordan vores arbejdskraft bruges fornuftigt. Vi skal være med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en kultur, der støtter refleksion og udvikling. Og vi skal sikre sammenhængen mellem hospitaler og primærsektor. For at vi kan lykkes med alt det, kræver det, at vores arbejdsgivere og politikere tager deres ansvar på sig og sikrer, at vi har rammer, der gør det muligt at løse ledelsesopgaven. Åben og ærlig dialog er afgørende for, at vi kan lede og prioritere til patienternes bedste”.                                         

Politikere skal lytte til fagligheden og lave langsigtede planer

En af de ting, politikerne ifølge Susanne Wammen skal blive bedre til, er at lytte til overlægernes faglighed.

De seneste rapporter for Region Midt viser, at det langt fra altid sker, og at det skaber en tillidskrise mellem personalet på sygehusene på den ene side og politikerne og deres topembedsmænd på den anden:

”Ud over at rapporten om kapacitetsproblemer bygger på nogle unuancerede svarmuligheder, så er det mest overraskende, hvor overrasket regionsformanden er blevet over resultaterne. Vi er nemlig mange, som har advaret om kapacitetsproblemer i mange år”, sagde Susanne Wammen og fremhævede, at rapporten viser, at der er brug for større gennemsigtighed og forståelse for, hvad konsekvenserne er af de politiske beslutninger:

”Den forståelse er nødvendig, hvis tilliden til sygehusledelse og politikere skal genetableres. Derudover kræver det, at politikerne tager vores bekymringer alvorligt og anerkender vores faglighed - også når det handler om at prioritere”.

Besparelser skaber frustration og skuffede forventninger

Et forhold, der lige nu skaber frustration, er, at stort set alle regioner og specialer oplever, at der skal spares for at få budgetterne til at gå op. Og er man på et såkaldt supersygehus, ja så kan man lægge 8 pct. i ”effektiviseringsbidrag” oveni, konstaterede Susanne Wammen og sendte en hilsen til politikerne:

”Det dur ikke, når politikerne den ene dag signalerer, at der er penge nok, og den næste sender store besparelser af sted. De modstridende økonomiske meldinger og kortsigtede politiske planer skaber frustration og skuffede forventninger hos både medarbejdere og patienter. Og de gør det meget svært at levere den strategiske og langsigtede ledelse på sygehusene, som er nødvendig. Hvis vi overlæger skal lykkes med vores ledelsesopgaver, har vi brug for, at I politikere har viljen til at indgå langsigtede økonomiske aftaler og modet til at være ærlige om, hvad man kan forvente indenfor de aftaler”.        

Læs hele beretningen her: