Gå til indhold

Vigtig bemanding af lægevagten

Nyhed Overlægeforeningen

Det er endnu usikkert, hvordan lægevagterne om natten skal organiseres i Region Syd, Midt og Nord, efter at praktiserende læger har opsagt deres aftaler om at løse opgaven i tidsrummet 23-08. Akutafdelinger frygter at få ekstra travlt, hvis ikke der findes en god løsning. Sammen med Yngre Læger indgik Overlægeforeningen/FAS i maj 2023 en national aftale med Danske Regioner for at undgå netop det.

”Vi er noget bekymrede. Vi er bange for, at vi ikke bruger vores sundhedsressourcer ordentligt i de kommende lægevagter, for en skarp visitation er alfa og omega for os i akutafdelingerne. Almenmedicinerne er de allerbedste til den opgave”.
Sådan siger formand for Dansk Selskab for Akutmedicin Henrik Ømark til Ugeskrift for Læger i en artikel, der handler om, hvad konsekvenserne kan blive af, at de praktiserende læger har opsagt aftaler med regionerne om at bemande lægevagten bl.a. om natten. Han fortsætter: 
”Jeg er bange for, at vi nu risikerer at få lægevagtsordninger uden speciallæger i almen medicin. Når de mangler kompetencer, vil de være mere tilbøjelige til at anvende et forsigtighedsprincip, og det vil give endnu større tilstrømning i vores i forvejen trængte akutmodtagelser”.

Overlægeforeningen: Aftale skal sikre lægevagt og aflaste akutafdelinger 

Overlægeforeningens formand Susanne Wammen deler Henrik Ømarks bekymring. Derfor indgik Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger i maj 2023 en national aftale, som skal sikre lægedækning i hele landet i de perioder, som nu ikke længere er dækket af de praktiserende lægers aftaler. 
”Det har først og fremmest været afgørende for os at indgå en aftale for at sikre patienterne adgang til lægehjælp via lægevagten i hele landet og i hele døgnet. Derudover har det været afgørende at undgå at belaste vores akutafdelinger endnu mere. Uden lægevagten, ville endnu flere patienter nemlig være henvist til akutafdelingerne, som i forvejen er under et voldsomt og stigende pres”, siger Susanne Wammen. 
Ud over praktiserende læger er det ofte medlemmer af Overlægeforeningen og af Yngre Læger, som tager ekstra arbejde i lægevagten ved siden af deres faste arbejde på sygehusene. Og det er helt afgørende, at lægerne fortsat er villige til at påtage sig de ekstra opgaver, fastslår Susanne Wammen:
”Som samfund er vi helt afhængige af læger, som er villige til at lægge en ekstra indsats i lægevagten – også juleaften, i weekenden og om natten. Med denne aftales mulighed for at forhandle lokalløn kan regionerne bruge lokalløn til rekruttering og fastholdelse.”

Erfaringer fra Region Sjælland
 
Region Hovedstaden overtog lægevagten fra PLO-Hovedstaden i 2014, mens Region Sjælland overtog fra PLO-Sjælland i oktober 2022. I begge regioner løses opgaven nu på samme vilkår som i den nationale aftale. 
Og mens opstarten for den regionalt drevne lægevagt i Region Hovedstaden tilbage i 2014 var problematisk, så er det umiddelbart gået bedre i Region Sjælland. Cheflæge på Akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus John Sitarz siger til Ugeskrift for Læger:
”Det er svært at svare præcist på, om vi har oplevet ændringer. Regionen har præsenteret os for tal, som viser, at antallet af patienter, der sendes fra lægevagt til akutmodtagelse, er faldet, efter regionen overtog lægevagten. Men samtidig har antallet af 112’ere været stigende i årevis. Samlet set vil jeg dog mene, at vi ikke er mere belastede, end vi var før. Det er nogenlunde det samme”.
Ifølge Ugeskriftet er der cirka 200 læger tilknyttet lægevagten i regionen, og ”hovedparten” er speciallæger i almen medicin. Lægevagten i regionen koster nu 8 mio. kr. mere om året, end da PLO stod for den. 


Læs mere: 

Læs om Overlægeforeningens/FAS og Yngre Lægers nationale aftale med Danske Regioner om lægevagten her: 

Læs artikel i Ugeskriftet her: 

Tidslinje

  • 1. januar 2014: Region Hovedstaden overtog lægevagten fra PLO-Hovedstaden.
  • 1. oktober 2023: Region Sjælland overtog lægevagten fra PLO-Sjælland. 
  • 1. februar 2024: Region Syddanmark overtager organiseringen af lægevagten alle dage i tidsrummet 23-08.
  • 1. marts 2024: Region Midtjylland overtager organiseringen af lægevagten alle dage i tidsrummet 23-08.
  • 1. september 2024. Region Nordjylland eller en privat aktør overtager organiseringen af lægevagten alle dage i tidsrummet 23-08.