Gå til indhold

Vigtigt at sætte lægemangel på dagsordenen

Nyhed PLO

Manglen på praktiserende læger er et stort samfundsproblem, som PLO i årevis har advaret om. Jeg kan garantere, at PLO ikke stopper med at forsøge at sætte lægemangel i almen praksis på dagsordenen, skriver formand Christian Freitag i debatindlæg.

Af Christian Freitag
Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)


Sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen skrev mandag den 24. februar, at ”familielæger skyder sig i foden”, fordi PLO for nylig offentliggjorde tal, der viser, at der siden 2007 er kommet 9 pct. færre praktiserende læger, mens vi er blevet næsten 7 pct. flere danskere.


Forklaringen er, at sundhedsministeren som reaktion trak forslaget om seks måneders tjenestepligt for nyuddannede læger op af sin skuffe.


Jeg er helt uenig.


Manglen på praktiserende læger er et stort samfundsproblem, som PLO i årevis har advaret om. Hvis jeg selv skal sige det, har vi haft en vis succes med at sætte dette problem på dagsordenen, så det nu er noget, alle aktører anerkender. 


Det er vi ret godt tilfredse med, og jeg kan garantere, at PLO ikke stopper med at forsøge at sætte lægemangel i almen praksis på dagsordenen.


I efteråret aftalte regeringen og regionerne, at der i år og til næste år uddannes historisk mange praktiserende læger. Det er særdeles positivt.


Til gengæld er det rigtigt, at PLO ikke synes, ideen om tjenestepligt er nogen god løsning. Der vil være tale om helt nyuddannede læger, som har brug for op imod halvanden times supervision om dagen – tid, der så vil gå fra patienterne. 


I stedet har PLO og Lægeforeningen foreslået, at vi ændrer speciallægeuddannelsen i almen medicin, så de unge læger tilbringer et halvt år længere i almen praksis. Det vil have en øjeblikkelig positiv virkning, og der vil være tale om læger, som er længere i deres uddannelsesforløb, og som er motiveret for at arbejde i almen praksis.


Herudover kan man blandt andet gøre mere for at fastholde ældre læger i praksis et år eller to længere, og man kan tiltrække nogle af de speciallæger i almen medicin, der i dag arbejder på et sygehus, til at søge ud i almen praksis. 


På den måde kan vi gøre en hel del for at forbedre lægedækningen uden at bruge tvang, indtil vi har fået uddannet det ekstra antal praktiserende læger, vi i fremtiden får brug for. 


******************************************************************
Debatindlægget er bragt i Politiken 2. marts.