Gå til indhold

Yngre Læger hilser flot økonomiaftale velkommen: Der er brug for ro i sundhedsvæsenet

Nyhed Yngre Læger

Det er et godt økonomisk løft til sundhedsvæsenet, som parterne bag økonomiaftalen for 2025 har aftalt. Det er særdeles tiltrængt, for der er behov for ro og rammer, der kan forbedre arbejdsmiljøet, hvis sundhedsvæsenet skal kunne fastholde og tiltrække de mange medarbejdere, der mangler, mener Yngre Lægers forperson, Wendy Sophie Schou.

Regeringen og regionerne har netop indgået en økonomiaftale for 2025, som indebærer en betydelig økonomisk forstærkning i form af en økonomisk ramme på 2,1 milliarder kroner i 2025 samt en ekstraordinær bevilling på 600 millioner kroner i 2024. Fagforeningen Yngre Læger hilser aftalen velkommen og ser den som et nødvendigt skridt for at sikre kvaliteten og stabiliteten i det danske sundhedsvæsen.

"Det er et virkelig godt og tiltrængt løft af sundhedsvæsenets økonomi for 2025. De 600 ekstraordinære millioner kroner i 2024 er også helt nødvendige, ikke mindst på grund af de stigende medicinudgifter. Vi håber, at denne bevilling vil betyde, at vi undgår et efterår med nedskæringer og afskedigelser i en situation, hvor der er hårdt brug for alle ansatte," siger Yngre Lægers forperson, Wendy Sophie Schou og fortsætter:

"Det er afgørende, at der skabes ro i sundhedsvæsenet, så vi kan tiltrække nogle af de læger, sygeplejersker og andre faggrupper, der er skiftet til andre brancher. Det kræver også et øget fokus på, hvordan vi kan gøre arbejdsmiljøet bedre. Og her er er det vigtigt, at vi ikke konstant skal forholde os til besparelser eller omstruktureringer. Arbejdsro er vigtigt. Det håber jeg, at aftalen kan medvirke til.”

Wendy Sophie Schou: "Det er et virkelig godt og tiltrængt løft af sundhedsvæsenets økonomi for 2025". Foto: Claus Boesen

Hun noterer sig samtidig med glæde, at det virker til, at politikerne på tværs af regioner og regering har forstået, at manglen på medarbejdere er sundhedsvæsenets største udfordring.

Aftalen byder på flere positive elementer, herunder en sundhedsfond til sygehusrenovering, teknologi og digitalisering, ligesom regeringen i aftalen lover at fremlægge en plan for en fuldt finansieret udmøntning af tiårsplanen for psykiatrien i efteråret 2024.

Også den afsatte ulighedspulje på 100 millioner kroner til at understøtte den geografiske udfordring med lægedækningstruede områder hilser Yngre Lægers forperson velkommen.

”Som geriater i et område med stor mangel på læger oplever jeg uligheden i sundhed på nærmeste hold. Jeg er derfor glad for, at økonomiaftalen også fokuserer på denne del. I Yngre Læger bidrager vi gerne med konkrete forslag til, hvad der virker til at løse udfordringerne, og vi bidrager også gerne til udmøntningen af puljen," siger Wendy Sophie Schou.

Aftalen indeholder dog også en forudsætning om fortsatte administrative besparelser, hvilket bekymrer Yngre Læger.

"Vi har brug for de sundhedsadministrative koordinatorer og andre administrative kræfter, for at vi som klinikere kan løfte vores lægefaglige arbejde. I dag er der mange steder alt for mange læger, der bruger for meget tid på administrative opgaver, som andre faggrupper ville kunne gøre mere effektivt," fortsætter Wendy Sophie Schou.

Yngre Læger hilser desuden de fremadrettede tiltag for at styre medicinudgifterne velkommen, men havde gerne set, at man i budgetterne ville skille medicinudgifterne ud, så en stigning i medicinpriserne ikke fremadrettet rammer driften og dermed de ansatte.