Gå til indhold

Yngre Læger: Ingen er ude på at erstatte sygeplejersker

Nyhed Yngre Læger

Mangel på anæstesisygeplejersker har fået Nordsjællands hospital til at ansætte ekstra yngre læger, så flere operationer ikke skal aflyses. Det er faldet to DSR-kredsnæstformænd for brystet. Men ingen ønsker at erstatte sygeplejerskerne, skriver Yngre Lægers formand i dette svar til kredsnæstformændene: Vi står i en akut situation, der gør, at det kan være fornuftigt at gøre brug af andre faggrupper – når det er fagligt forsvarligt, lyder det fra Helga Schultz.

Af: Helga Schultz, formand for Yngre Læger

Anæstesiafdelingen på Nordsjællands hospital har – ligesom resten af landet – massiv mangel på anæstesisygeplejersker. Manglen er så stor, at operationer bliver aflyst. Hospitalet ønsker derfor, at andre faggrupper – lægerne – kan bidrage til at dække 2-3 af de 10-11 anæstesisygeplejerskestillinger, der i dag er ledige. Dermed kan afdelingen sætte operationskapaciteten op, hvilket er nødvendigt, hvis ventelisterne til operationer skal ned. Men den ordning er faldet to DSR-kredsnæstformænd og anæstesisygeplejersker for brystet. De hævder, at det ikke godt for ”produktionen” på en operationsgang at have unge læger i stedet for veluddannede anæstesisygeplejersker med lang klinisk erfaring.

Det er til enhver tid ledelsen på en afdeling, som sætter holdet og sørger for, at kompetencer og patientsikkerhed er på plads. Og manglen på anæstesisygeplejersker er så stor, at man er nødt til at indtænke andre faggrupper og give læger roller, som ligger i zonen mellem sygeplejerske- og lægeopgaver. Simpelthen for at undgå at aflyse for mange operationer.

De to kredsformænd farer i deres indlæg lidt vild i, hvad det er, de yngre læger på Nordsjællands hospital skal bidrage med. Fx skal de ikke indlede bedøvelsen, som kredsformændene skriver i indlægget, at de skal. Det står speciallæger for.

Og samtidig må jeg også korrigere kredsformændene, når de betegner lægerne som uuddannede. Det er de ikke. Man bliver ikke ansat i en uklassificeret stilling på et dansk hospital uden at være færdiguddannet læge og have gennemført som minimum de 12 måneder, den kliniske basisuddannelse som læge tager.

De to kredsformænd ærgrer sig over, at yngre læger er meget optaget af deres uddannelse. Ja, de får det næsten til at lyde som om, det er et problem, og at det skulle være i modstrid med et ønske om at være en god læge overfor patienterne. Det undrer jeg mig over. Som jeg ser det, er det i alles interesse – både patienternes, arbejdspladsens, kollegernes og ens egen - at man som ansat ønsker at dygtiggøre sig og lære så meget som muligt. Det håber jeg da også, at sygeplejerskerne ønsker.

Jeg er fuldstændig enig i, at arbejdsgiverne skal sikre arbejdsforhold og vilkår, der gør det attraktivt for erfarne ansatte at blive på arbejdspladsen. Og at nogen har sovet i timen i forhold til at uddanne tilstrækkeligt med kvalificeret personale – herunder anæstesisygeplejersker. Vi ser desværre den samme tendens i forhold til uddannelse af speciallæger, som også mangler inden for en række specialer. Men lige nu står vi i en akut situation, der gør, at det kan være fornuftigt at gøre brug af andre faggrupper – når det er fagligt forsvarligt. Og det er det her.

Debatindlægget er bragt i Sundhedsmonitor den 16. marts 2022