Gå til indhold

Yngre Læger om sundhedsreform: Gode intentioner gør det ikke alene

Nyhed Yngre Læger

Regeringens anerkendelse af at der er for travlt, og at der mangler ansatte i sundhedsvæsenet, bliver hilst velkommen af Yngre Læger. Men selvom planen for en sundhedsreform har fat i mange af de rigtige elementer, er Yngre Læger bekymret for, at de gode intentioner ikke er nok. Der er ingen nye penge eller konkrete tiltag i planen, som på kort sigt kan sikre et robust sundhedsvæsen, mener Yngre Lægers formand.

Yngre Læger har med tilfredshed noteret sig, at regeringen i udspillet til sundhedsreformen har øje for, at personalet i sundhedsvæsenet dagligt oplever, at de ikke har tilstrækkelig med tid til kerneopgaverne, og at der er alvorlige udfordringer med både rekruttering og fastholdelse.

”Vi har som læger peget på udfordringerne med et presset arbejdsmiljø i årevis. Alt for mange melder om, at de ikke har tilstrækkelig tid til opgaverne, og at de ofte går hjem med en følelse af, at de ikke har haft tid til at gøre det godt nok. Der er ganske enkelt for mange patienter og for mange opgaver i forhold til antallet af ansatte,” siger Helga Schultz.

Hun påpeger, at man mange steder kæmper med ubesatte stillinger, der presser hverdagen for de, der er til stede.

”Derfor hilser jeg en kommission, der netop skal se på, hvordan sundhedsvæsenet bliver mere robust, velkommen. Men jeg kan også blive lidt nervøs for, om denne alvorlige problemstilling bliver skudt til hjørne. For selvom der ikke findes løsninger, der afhjælper problemerne med et snuptag, må sådan en kommission ikke blive en syltekrukke. Og det er afgørende, at personalets stemmer fra virkeligheden bliver repræsenteret i arbejdet. Vi deltager gerne med input,” siger Helga Schultz.

Hun anerkender, at udspillet indeholder mange af de rigtige elementer, men er bekymret for, at reformen ikke vil gøre sundhedsvæsenet mindre klemt. For selvom regeringen mener, at økonomien skal følge demografien, så er det ikke tilstrækkeligt, mener Yngre Lægers formand.

”Coronapandemien og de ressourcer, der blev tilført sundhedsvæsenet i den forbindelse, har vist os, hvor hurtigt sundhedsvæsenet kan omstille sig, og hvor meget man kan opnå, når økonomien følger med. Men det ser ikke ud til at være tilfældet her, for en stigning, der følger demografien, er ikke tilstrækkelig. Det handler også om at sikre penge til nye og dyrere behandlinger, som hele tiden udvikles, og som befolkningen forventer,” siger Helga Schultz.

Yngre Læger hilser også regeringens forsøg på at løse lægedækningen i de lægedækningstruede områder velkommen. Tiltag som flere licensklinikker og mere ansat praksispersonale er skridt i den rigtige retning.

”Men der mangler fortsat at blive skruet op for dimensioneringen, så der bliver uddannet flere speciallæger i almen medicin. En omlægning af hoveduddannelsen, så uddannelseslægerne er længere tid i almen praksis og mindre tid på hospitalerne, gør det ikke alene,” siger Helga Schultz og minder om, at en omlægning af hoveduddannelsen først og fremmest skal sikre en god kvalitet i speciallægeuddannelsen.

Endelig er Yngre Læger bekymret for, at regeringens udspil ikke indeholder en plan for realisering af den lovede 10-års plan for psykiatrien.

”Vi bliver ved med at høre, at en ti-årsplan er på vej. Men ingen ved reelt, hvornår den kommer. Vi har ventet i flere år på dette udspil – psykiatrien kan ikke holde til at skulle vente lige så længe på en ti-årsplan,” siger Helga Schultz.