Gå til indhold

Yngre Læger udpeger ny næstforperson

Nyhed Yngre Læger

Sara Mathilde Radl Hensel er udpeget som ny næstforperson i Yngre Læger på bestyrelsesmødet den 18. juni 2024.

Sara Radl har været medlem af Yngre Lægers bestyrelse siden 2020, hvor hun i alle årene har været forperson for foreningens almen praksis udvalg. Hun har desuden været kontaktperson for gruppen af yngste læger – GYL. 

Hun blev uddannet læge i 2017 og arbejder i et par uger endnu som læge på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers. Herefter vender hun tilbage til arbejdet i en almen praksis i Hadsten, Midtjylland, hvor hun er i gang med sin hoveduddannelse i almen medicin. 

Sara Radl tiltræder posten som næstforperson øjeblikkeligt og afløser hermed Wendy Sophie Schou, som blev valgt som Yngre Lægers forperson i maj 2024.

Yngre Lægers bestyrelse juni 2024
Yngre Lægers bestyrelse. Fra venstre: David Füchtbauer, Jannik Hougaard Wheler, Kristine Søgaard Dahl, Sara Radl, Wendy Sophie Schou, Kasper Staghøj Sinding, Sanne Marie Thysen, Tue Kruse Rasmussen og Søren Niemi Helsø. Foto: Claus Boesen

Udvalgsposter 

På bestyrelsesmødet den 18. juni konstituerede bestyrelsen sig desuden med følgende forpersoner på udvalgsposterne: 

  • Overenskomstudvalget: Forperson Tue Kruse Rasmussen
  • Uddannelsesudvalget: Forperson Kristine Søgaard Dahl
  • Almen Praksisudvalget: Forperson Sara Radl
  • Arbejdsmiljøudvalget: Forperson Kasper Staghøj Sinding
  • Speciallægeudvalget: Forperson David Füchtbauer
  • GYL kontaktperson: Jannik Hougaard Wheler

Lægeforeningens bestyrelse

Sammen med forperson Wendy Sophie Schou repræsenterer Sanne Marie Thysen og Søren Niemi Helsø desuden Yngre Læger i Lægeforeningens bestyrelse.