Gå til indhold

Yngre Læger vinder sag om forsinkede autorisationer

Nyhed Yngre Læger

Efter flere års tovtrækkeri med Sundhedsministeriet har Yngre Læger netop vundet to sager, hvor medlemmers autorisationer var blevet forsinket på grund af corona. Yngre Læger har fået medhold fra ministeriet i, at forsinkelserne skyldtes administrative fejl fra myndighedernes side. De to medlemmer – en KBU-læge og en speciallæge – får nu tilbagedateret henholdsvis deres tilladelse til selvstændigt virke og deres speciallægeautorisation.

Under coronapandemien oplevede mange yngre læger at blive omflyttet til andre afdelinger. Politikere og myndigheder opfordrede sundhedspersonalet til at udvise fleksibilitet, hvilket mange yngre læger gjorde – blandt andet ved at lade sig omplacere i perioder.

I visse tilfælde har disse omplaceringer medført, at medlemmer ikke har kunne få godkendt deres uddannelser hos videreuddannelsessekretariaterne og dermed har nogle medlemmer fået en forsinket autorisation eller tilladelse til selvstændigt virke. For nogle medlemmer på grund af administrative fejl begået af de ansvarlige myndigheder i forbindelse med omplaceringerne. Fejl, som Yngre Læger ikke mener burde lægge de pågældende læger til last. Slet ikke i en situation hvor alle læger udviste udstrakt fleksibilitet og fx lod sig omplacere på grund af de særlige behov under pandemien.

Bedre sent end aldrig

Yngre Læger skrev derfor allerede i september 2021 til daværende sundhedsminister Magnus Heunicke for at få ham til at bevilge autorisationerne med tilbagevirkende kraft. Men selvom Yngre Læger rykkede ministeriet flere gange, og Ugeskrift for Læger også forsøgte at få et svar fra ministeriet, er det først nu, mere end 1½ år senere, at ministeriet retter fejlene.

Rettelserne betyder, at både den KBU-læge, der var havde fået sin tilladelse til selvstændigt virke forsinket med flere måneder og den speciallæge, der havde fået sin speciallægeautorisation forsinket med adskillige måneder på grund af et aflyst kursus, nu får tilbagedateret deres tilladelse og autorisation til den dato, de oprindeligt burde have fået dem godkendt.

Den melding fra ministeriet glæder Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

”Det er ikke til at forstå, at det skulle tage ministeriet så lang tid at ændre på noget, der er så åbenlyst uretfærdigt. Og det er da irriterende, at vi har skulle bruge kræfter på at rykke ministeriet flere gange. Men bedre sent end aldrig, og jeg er derfor glad for, at ministeriet nu endelig handler. For sagerne er principielle, og selvfølgelig skal enkelte læger ikke straffes for at have udvist en enorm fleksibilitet i en meget svær situation,” siger Helga Schultz.

Ikke fundet flere sager

For at sikre at der ikke er flere sager med fejl, har Yngre Læger bedt Styrelsen for Patientsikkerhed screene samtlige sager, hvor der er givet tilladelse til selvstændigt virke inden den 8. august 2022, og hvor ansøgningen har involveret en dispensation fra Sundhedsstyrelsen på grund af omplacering i forbindelse med corona-pandemien.

Styrelsen har ved denne screening ikke fundet yderligere sager, men Yngre Læger og Styrelsen for Patientsikkerhed har alligevel aftalt, at læger, der oplever fortsat at have en for sent meddelt tilladelse til selvstændigt virke, i denne situation bliver hjulpet ved, at Styrelsen vurderer, om der kan træffes afgørelse om en tilbagedatering af tilladelsen til selvstændigt virke.

Få hjælp, hvis du er i samme situation

Hvis din tilladelse til selvstændigt i perioden marts 2020 - august 2022 har været forsinket på grund af manglende rettidig dispensation fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med omplacering på grund af coronapandemien, kan du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk) / 7228 6600, som så vil vurdere, om der er mulighed for at tilbagedatere din tilladelse til selvstændigt virke.

Det er naturligvis væsentligt, at der er tale om sager, hvor forsinkelsen skyldes fejl hos myndighederne, og at forsinkelsen ikke skyldes, at man selv har indsendt de obligatoriske ansøgningsdokumenter for sent.

Hvis du som speciallæge har oplevet, at din speciallægeanerkendelse har været forsinket i perioden marts 2020 - august 2022 på grund af et aflyst teoretisk kursus, hvor videreuddannelsesregionen ikke har rejst alternative muligheder for dig til at erhverve de kompetencer, som ellers skulle opnås gennem det teoretiske kursus, så har du mulighed for at klage til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sum@sum.dk / 7226 9000.

Ved tvivl kan du altid kontakte Yngre Læger for hjælp og bistand (yl@dadl.dk eller 3544 8500).