Gå til indhold

Jobsøgningsguide - privat: Afklar dine kompetencer

Uanset hvilken branche, du som læge søger til, skal du præsentere dig målrettet. Sæt fokus på de kompetencer, du har analyseret dig frem til, er de mest efterspurgte i den stilling eller virksomhed, du er interesseret i.

Kompetencer skal være reelle og ikke kun formelle. Et uddannelsesniveau eller en stillingsbetegnelse er ikke et udtryk for en kompetence.

Men dine formelle kvalifikationer bliver omsat til kompetencer, når de praktiseres.

Sæt ord på dine kompetencer

Afklaringsprocessen starter med at sætte ord på egne kompetencer. Når du er afklaret om dine kompetencer, har du større bevidsthed om, hvad du kan, og hvad du har at tilbyde. Kompetenceafklaringen giver med andre ord en mental rygrad, der gør dig sikker på, hvad du kan, og hvordan du gerne vil anvende dine færdigheder.

Uanset hvilken branche, du søger til, skal du præsentere dig målrettet i forhold til, hvad du i din research (og via netværket) har fundet ud af, der er behov for i den givne branche eller i den specifikke virksomhed. Det handler om, at du er taktisk og vælger at præsentere de kompetencer, du har analyseret dig frem til, er de mest efterspurgte det pågældende sted.

Ledetråde

Her kommer nogle generelle ledetråde, som du selv kan supplere med din specifikke viden om ansættelsesstedet:

 • Hold fast i din faglighed – og kombiner med forretningsforståelse
 • Fasthold et højt fagligt niveau og oprethold en god værktøjskasse
 • Vær bevidst om og træn dine personlige egenskaber
 • Vær nysgerrig efter andres faglighed og viden og vis, at du er interesseret i at lære mere
 • Bliv bedre til formidling, præsentation og sprog, især engelsk. Du skal kunne kommunikere ubesværet over hele verden

Det lægger arbejdsgiveren vægt på

Undersøgelser viser, at virksomhederne - ud over den faglige spidskompetence - lægger vægt på følgende generelle og personlige kompetencer:

 • Analytisk kapacitet, abstraktionsevne og kreativ tænkning
 • Evne til at skabe gode resultater
 • Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 • Selvstændighed og initiativ/selvledelse
 • Gode sociale evner – særligt i forbindelse med samarbejdsrelationer
 • Evne og villighed til konstant læring og udvikling
 • Social intelligens, intelligens, fornuft og forretningssans
 • Initiativ, hårdt arbejde, engagement og energi
 • Styrke og mod til at forsvare egen mening
 • Holistisk tankegang, men samtidig resultatorienteret
 • Loyalitet, samvittighedsfuldhed og dømmekraft
 • Struktur, engagement og humor i jobbet
 • Forretningsforståelse – kunne tænke og handle ud fra virksomhedens værdier og interessenternes behov

Brug listen som inspiration til at finde frem til din værktøjskasse.

Få overblik over hvad du kan tilføre af værdi

Din opgave med kompetenceafklaringen er at skabe overblik over, hvad du kan tilføre af værdi til et kommende ansættelsessted. Det er det, du vil blive ansat på. Og hvis du ikke kan og tør sige eller skrive, hvad det er, du er god til, hvordan skal andre så kunne gennemskue det.

Fremgangsmåden er at arbejde systematisk med mønstergenkendelse, hvor du ser på alle de opgaver, du har løst i løbet af dit arbejdsliv, din studietid, dine studiejobs, organisations- og tillidshverv samt dine fritidsbeskæftigelser.

Hvad er det for resultater, du har skabt, og hvordan kom du frem til resultatet? Hvilke kompetencer har du benyttet dig af, og hvilke er særligt kendetegnende for dig?

Tænk både i specifikt faglige som generelle og personlige kompetencer. Pluk eventuelt i ovenstående liste, og går du i stå, så tal med andre om det og få deres input til, hvad det er for kompetencer, der kendetegner dig.

Går du stadig i stå, så læg det væk for en stund og lad det rumle i baghovedet et par dage. Skriv så meget ned som overhovedet muligt for at fastholde det – også selvom det synes banalt. Betragt det som noter til dig selv, så du kan få sat ord på så mange kompetencer som muligt.

Kompetenceafklaringsprocessen vil måske også åbne op for nye arbejdsområder, fordi du bliver opmærksom på tidligere arbejdsfelter, der gav dig energi.

Det kan være med til at give dig et fingerpeg om, hvad det er for kompetencer, du skal vægte i din kompetenceprofil. Og det kan være med til at åbne dine øjne for andre jobsøgningsfelter end dem, du hidtil har fokuseret på.