Gå til indhold

Jobsøgningsguide - privat: Jobsamtalen

Er du indkaldt til jobsamtale til et lægejob i det private erhvervsliv, kan du her finde gode råd til, hvordan du bedst forbereder dig.

Du er blevet indkaldt til samtale, fordi du har de rette faglige erfaringer og kompetencer, og fordi du har skrevet en god ansøgning, der har vakt ansættelsesudvalgets interesse. 

Det en god ide at bekræfte, at du kommer – telefonisk eller på mail. Samtidig kan du undersøge, hvor mange der skal deltage i samtalen, så du ikke bliver forskrækket, hvis du skal interviewes af en større forsamling.

Undersøg også, hvor længe samtalen forventes at vare, så du kan disponere din tid. På den måde sikrer du, at du kan bidrage til styring af samtalen, så du får sagt det, du gerne vil og når at stille eventuelt vigtige spørgsmål, inden samtalen afsluttes.

Du skal i gang med at forberede dig

Nu skal du i gang med at forberede dig, men din grundige forberedelse før du skrev ansøgning og cv betyder, at du allerede har gjort en stor del af arbejdet.

Som oftest forløber samtalen over følgende skabelon:

 • Præsentation af alle tilstedeværende
 • Ansøger bliver bedt om at sige lidt om sig selv
 • En fra ansættelsesudvalget præsenterer afdelingens arbejde og forventninger til den kommende medarbejder
 • Spørgsmål og dialog mellem ansættelsesudvalg og ansøger
 • Ansøger opfordres til yderligere spørgsmål
 • Forventet procedure for udvælgelse af endelig kandidat til stillingen.

Jobsamtale i det private

I jobsamtalen føler arbejdsgiveren dig på tænderne. Du er sat i en kunstig situation, hvor en
række af dine sociale færdigheder testes, bl.a. din evne til at lytte, tale og tage initiativ.

 • Mød til tiden og husk kopi af stillingsopslaget, din ansøgning, evt. eksamenspapirer, anbefalinger, referencenavne m.v. (stil mobilen på lydløs)
 • Vær dig selv, selv om du er nervøs
 • Hold øjenkontakt med alle. Det virker forkert, hvis du kun ser på én person
 • Hold øje med hvordan ansættelsesudvalget reagerer på dine svar. Det giver dig nyttige oplysninger om, hvad du med fordel kan uddybe, og hvor det vil være klogt at stikke piben ind
 • Vær opmærksom på dit kropssprog – det skal hænge sammen med det, du siger
 • Vent med at svare, til spørgsmålet er stillet færdigt, så du ikke afbryder
 • Pauser er helt ok. Det viser refleksion og omtanke og er ikke pinlige
 • Brug listen med dine spørgsmål, især i den sidste halvdel af samtalen
 • Vær forberedt på at uddybe relevante punkter i din ansøgning
 • Lad dig ikke provokere af skarpe spørgsmål, måske skal din reaktion testes
 • Vær forberedt på spørgsmål om dit privatliv, fritidsinteresser og personlighed
 • Træk ikke tiden ud, når intervieweren lægger op til en afslutning
 • Hvis ikke intervieweren selv siger noget, så spørg til sidst om den videre procedure - om
  der indkaldes til anden runde og om, hvornår du kan vente en tilbagemelding
 • Hvis du søger flere job på samme tid, må du overveje, om du på opfordring vil oplyse om
  dette. I reglen er det bedst at være ærlig. Du kan fx sige at dette job er det, du helst vil have. Samtidig får du kommunikeret, at andre også er ude efter din arbejdskraft.

Evaluer samtalen efterfølgende. Hvilken fornemmelse har du af jobbet, hvad gjorde indtryk på dig, hvordan synes du, at du præsterede.

Og husk: Det kan godt være, at de vil have dig, men vil du også have dem?

Forbered en præsentation af dig selv med udgangspunkt i stillingsopslaget og din ansøgning.

Stillingsopslaget er en beskrivelse af den medarbejder, der ønskes i stillingen. Brug det som inspiration for din præsentation af dig selv forstået således, at du skal fremhæve de sider af dig, der matcher ”ønskemedarbejderen” bedst muligt.

Det handler ikke om, at du skal give et billede af dig, der ikke passer. Det handler om, at du vægter de kompetencer, der efterspørges, mens du måske ikke nævner andre fremragende kompetencer, som ikke lige matcher stillingsindholdet.

Præsentationen skal højst tage et til to minutter, og du skal gerne sige noget om din faglighed i forhold til jobbet og noget om dig selv som person. Brug fx denne opbygning af præsentationen:

 • Hvorfor søger du jobbet? Motiver din ansøgning
 • Hvad kan du – set i relation til jobbeskrivelsen?
 • Hvordan er du som kollega?
 • Hvem er du i øvrigt som privatperson? Ganske kort

Vær ikke bange for at genbruge, hvad du allerede har skrevet i ansøgningen eller cv'et. Det er noget helt andet at høre dig sige det end at se det på skrift.

Forbered nogle fokuspunkter
En anden vigtig forberedelse til jobsamtalen er at forberede to til fire vigtige punkter, som du skal have afleveret i løbet af samtalen, så du sikrer dig, at du får afleveret alle gode argumenter for, at det er dig, de i sidste ende skal vælge til jobbet.

Vælg det rigtige tøj
Tænk også over dit tøjvalg. I nogle virksomheder har det stor betydning.

Du skal have tøj på, du føler dig godt tilpas i, og som i stil svarer nogenlunde til virksomhedens kultur.

Er du i tvivl, så hellere lidt for pæn.

Det er en god ide at skrive nogle spørgsmål ned, som du gerne vil have svar på, inden jobsamtalen slutter. Selv om det handler om, at du skal have et job, så glem ikke dine ønsker til arbejdslivet.

Forbered derfor nogle spørgsmål til virksomheden, som kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Her følger nogle spørgsmål, du kan bruge som forberedelse til jobsamtalen. Øv dem gerne med en god sparringspartner, der ikke er bange for at gå til dig, hvis dine svar bliver for udflydende.

 • Hvorfor skal vi lige præcis ansætte dig?
 • Hvad finder du særligt interessant i jobbet?
 • Hvilke betænkeligheder har du med jobbet?
 • Giv et eksempel på, hvordan du typisk vil løse en sådan opgave (afhængig af jobindholdet)
 • Hvordan kan man se, at du er xx (nogle af de egenskaber, du har omtalt i ansøgningen fx resultatorienteret, fleksibel, dynamisk eller…)?
 • Hvad anser du for din største styrke, og hvordan kommer den til udtryk?
 • Hvad anser du som din største svaghed (tal om det som et udviklingspunkt), og hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvilke forventninger har du til din fremtidige chef?
 • Hvordan vil du bidrage til teamets udvikling?

Persontests er et almindeligt anvendt redskab, når arbejdspladsen skal vurdere, om du er den rette til jobbet.

Resultatet er ikke et facit i sig selv. En test kan vise visse kompetencer eller præferencer ved en person, men kan aldrig give et fuldstændigt billede.

Test er udgangspunkt for en samtale. En test bør ikke stå alene, så spørg hvordan testen indgår i det samlede rekrutteringsforløb. Du har altid ret til at sige nej til at deltage i en test – det vil dog sandsynligvis betyde, at du ikke får tilbudt jobbet. Du har krav på en grundig tilbagemelding (samtale), uanset om du får jobbet eller ej.

Råd om test

 • Sørg for, at du har det godt, sidder godt og er i humør til at udfylde en test - det kan nemlig smitte af på, hvordan du udfylder testen. Giv dig selv tid og ro.
 • En test bør altid følges op af en tilbagemelding fra virksomheden, så du får mulighed for at gå i dialog om dine svar.
 • Husk at være dig selv - glem at være, som din mormor gerne vil have det!