Gå til indhold

Jobsøgningsguide - privat: Research, netværk og sociale medier

Vil du søge job i det private erhvervsliv som læge? Kom godt i gang ved at researche på brancher og virksomheder, dyrk og udvid dit netværk og opret en profil på LinkedIn.

Når du har lagt en strategi for hvilke brancher, virksomheder og organisationer, du vil koncentrere dig om, handler det om at få viden om dit fokusfelt. 

Research

Find ud af så meget som muligt ved hjælp af nettet, så du bliver klædt på til at bruge dit netværk klogt og fremadrettet.

Det vil sige, at du via din research finder ud af, hvad der er interessant, og - vigtigt - hvad du ikke kan få at vide ved et simpelt opslag på nettet. På den måde trætter du ikke dit netværk med spørgsmål, du selv kunne have fundet frem til, og du bliver i stand til at fremstille dig som en vidende og interessant person, der har en oprigtig interesse i området.

Alt andet lige vil dit forarbejde gøre det lettere for dig at få svar på de essentielle spørgsmål i forhold til din jobsøgning, og du vil fremstå som en intelligent ansøger med oprigtig interesse for området.

Når og hvis du har fundet ud af, at en bestemt organisation eller virksomhed i din optik er interessant, er det en god ide at sørge for at indhente relevante oplysninger, som du måske - måske ikke - får brug for, når du på et tidspunkt retter kontakt til en ressourceperson i organisationen / virksomheden.

Der er masser af oplysninger at hente på virksomhedernes hjemmesider, og det forventes, at du har et nogenlunde overblik over følgende emner:

 • Ejerstruktur og virksomhedskultur
 • Hvad beskæftiger de sig med og hvad er deres produkt(er) – materielle som immaterielle?
 • Hvad er markedsbetingelserne?
 • Konkurrenter?
 • Styrker, svagheder, muligheder og trusler

Det er langt fra sikkert, at du kommer til at runde disse områder, når du tager kontakt med en ressourceperson fra netværket eller potentiel ny arbejdsplads, men researchen klæder dig på i forhold til din egen afklaring, om arbejdspladsen er interessant for dig.

Det giver dig mulighed for at vise, at du har forstået, hvad det er for et marked, virksomheden agerer på, og det vil lette din vej til yderligere oplysninger af specifik interesse for dit arbejdsfelt.

Det kan lyde omfattende med research – og det er det sandsynligvis også første gang, du kaster dig over det. Men allerede anden gang du går i gang med at researche på en bestemt virksomhed eller branche, har du træningen, og du ved derfor, hvad det er relevant at undersøge nærmere.

Research og netværk hænger uløseligt sammen og foregår sideløbende. Nogle gange er netværket en forudsætning for overhovedet at kunne komme videre med sin research. Andre gange er god og grundig research en forudsætning for at kontakte ressourcepersoner i netværket, fordi disse forventer, at du selv i forvejen har gjort det grundlæggende arbejde og indhentet basale informationer. Det må du vurdere fra situation til situation.

Det at bruge netværket har samme formål som research. Det handler om at blive klogere i forhold til din jobsøgning. Når du har lavet den research, der er nødvendig for at kunne stille de rigtige spørgsmål, kan du gå i gang med at bruge dit netværk. Så det handler om at stille de spørgsmål, du har brug for svar på for at blive mere klar på dit søgefelt og mere målrettet i din jobsøgning. 

Men hvordan kommer du i gang med at bruge netværket?

Kortlæg netværket
Dit netværk er sandsynligvis større, end du selv tror. Til at finde ud af dette er det en god ide at starte med at kortlægge dit netværk. Hvem kender du?

Inddel fx dit personlige netværk i:

 • Private relationer
 • Relationer fra studietiden og kurser
 • Arbejdsrelationer
 • Relationer fra fritiden: sport, foreningsarbejde, forældre i børnenes institutioner mv.

Vær endvidere bevidst om, at relationer både kan være aktive, være i brug ved specielle anledninger lige som de kan være sovende. Måske skal du kontakte nogen fra det sovende netværk, fx gamle studiekammerater, fordi du ved, at de har insiderviden om et område, du gerne vil afsøge. Eller måske skal du have fat i en forælder på datterens svømmehold, som du ad omveje har hørt ved noget om…?

Tænk også over, at dit samlede netværk kender en masse personer, som du via dit netværk kan komme i kontakt med. Hvis din fætter arbejder som fotograf i Novo, så kan han givet skaffe dig relevante forbindelser ind i Novo. Med andre ord: gå grundigt til værks, der er uden tvivl guld at grave frem.

Netværk – hvad giver det?

 • Viden om arbejdsmarkedet fra personer, der aktuelt befinder sig i jobfunktioner, der er interessante for dig
 • En konkret forståelse for de arbejdsopgaver, der skal løses i en given jobfunktion. Kan du i en ansøgning vise, at du forstår jobfunktionen (uden nødvendigvis at have konkret erfaring med det), er du kommet langt
 • Sparring på strategi for overgang fra klinikken til arbejde uden for klinikken fra personer, der har viden om området
 • Ideer til andre interessante brancher, organisationer eller virksomheder, som du ikke selv kendte til
 • Netværket kan også guide og formidle dig videre til relevante aktører i deres eget netværk.

Netværkets formåen
Netværk kan bruges til at skaffe informationer, som du kan bruge fremadrettet i din afklaring og til din jobsøgning. Det kan åbne døre og hjælpe dig på et job. Men brug ikke netværket til at skaffe dig direkte i job.

For det første er det misbrug af netværket, for det andet kan du risikere at lukke ned for en god netværksforbindelse, for det tredje smager det for meget af nepotisme. Du skal selv gøre arbejdet og sælge dig klogt til en kommende arbejdsgiver.

Du vil sandsynligvis også selv opleve at blive brugt som netværksperson af andre, der gerne vil have andel i din viden og dit kendskab inden for dit nuværende arbejdsfelt.

Del ud af din viden, så du også hjælper andre på vej. Det betyder noget for dit omdømme, og det vil ofte vise sig at være en fordel, at du selv er en givende netværksperson.

Sociale medier er en uundværlig del af din netværksskabelse.

Som læge kender du sandsynligvis til brugen af Facebook, men til netværk i forbindelse med jobsøgning uden for klinikken er LinkedIn særdeles brugbart. Det er det mest brugte professionelle sociale netværk i verden med over 100 millioner brugere, og de fleste har en lang eller mellemlang uddannelse.

På LinkedIn kan du søge efter relevante personer, og mange virksomheder bruger LinkedIn aktivt i ansættelsesprocessen.

Derfor: opret en profil på LinkedIn. Jo før, jo bedre.

Profil på LinkedIn
Hvis du googler ”oprettelse af LinkedIn profil” vil du blive præsenteret for flere gode og omfattende guides til, hvordan du opretter din profil, og hvordan du aktivt bruger LinkedIn som søgeredskab. 

Her skal blot nævnes, at du optimerer din LinkedIn profil ved at investere tid i nøje at udvælge, hvad der skal stå om dig på LinkedIn. Her får du mulighed for at præsentere, hvad du kan og hvad du vil med din karriere, så giv en præcis beskrivelse af dig selv.

Vær specielt opmærksom på, hvad du skriver i din overskrift og dit summary. Det indebærer at du nøje overvejer, hvad det er for nøgleord, du vil sætte på dig selv. Det gælder både de faglige, de generelle og de personlige kompetencer.

Tænk på, at din profil skal være dit personlige, elektroniske visitkort. For at få inspiration kan du evt. starte med at tjekke, hvordan andre præsenterer sig selv.

LinkedIn som søgeredskab
LinkedIn er også et fortrinligt søgeredskab til at søge på personer såvel som brancher, virksomheder og organisationer. Søger du fx på ordet ”læger”, vil du få en liste med dine egne kontakter på LinkedIn, der er læger. Du vil også få adgang til dine kontakters kontakter til andre læger, og igen disse lægers kontakter til flere læger. 

Hvis du i søgefeltet skriver en bestemt virksomhed, vil du kunne finde generelle oplysninger om virksomheden, og du vil kunne se, hvem af dine LinkedIn kontakter i 1. og 2. led, der er ansat på virksomheden. Du vil også blive præsenteret for ledige job i virksomheden. LinkedIn giver dig således både adgang til og overblik over informationer, viden og relationer.

Ligesom du kan søge oplysninger på LinkedIn, kan du også findes på LinkedIn, fx af arbejdsgivere. Så sørg for løbende at opdatere din profil, så du undgår at blive sorteret fra i forbindelse med en virksomheds eventuelle rekrutteringsproces, hvor du har en oplagt interesse i at blive kontaktet.