Gå til indhold

Nedsat arbejdsevne: Bliv ansat på særlige vilkår

Har du brug for ansættelse på særlige vilkår, fordi din arbejdsevne er nedsat, kan du kontakte din forhandlingsberettigede forening.

Din forening kan i samarbejde med Lægeforeningens socialrådgiver være behjælpelig med at forsøge at indgå en nye aftale om din ansættelse på særlige vilkår. Det kan for eksempel dreje sig om fleksjob, seniorordninger, deltidsansættelser mv.

Kontakt

Kontakt FAS eller Yngre Læger på tlf-nr: 3544 8500.