Gå til indhold

Oftest stillede spørgsmål om lægeansvarsforsikringen

Lægeforeningens kollektive ansvarsforsikring for foreningens medlemmer dækker skader sket i Danmark (inkl. Grønland & Færøerne).
Skader sket udenfor Danmark vil være omfattet af forsikringen, hvis de skyldes udøvelse af ikke-erhvervsmæssig lægehjælp. Det er en forudsætning, at lægens ophold udenlands har været midlertidigt.

Ja, hvis det er en tilsvarende lægeansvarsforsikring. Du skal tjekke forsikringsbetingelserne for de to forsikringer for at være sikker. 
Lægeansvarsforsikringen via Lægeforeningen dækker bredere end øvrige forsikringer, der udbydes. Den dækker krav, der er rejst, siden forsikringen blev udvidet til at dække alle medlemmer i februar 2014. Så det er normalt kun, hvis du har kendskab til, at der er anmeldt krav, eller er et krav undervejs, eller hvis du har fået tilsagn om, at en særlig aktivitet, som du udøver, er dækket, at du behøver at opretholde forsikringen gennem et andet forsikringsselskab.

Lægeansvarsforsikringen via Lægeforeningen dækker bredere end de øvrige forsikringer, der udbydes. Så det er normalt kun, hvis du er bekendt med eller har fået tilsagn om, at en særlig aktivitet, som du udøver, er dækket, at du behøver at opretholde forsikringen gennem et andet forsikringsselskab.

Nej, du skal selv kontakte det forsikringsselskab, du har din lægeansvarsforsikring gennem og opsige forsikringen.

Ja, lægeansvarsforsikringen dækker dette arbejde. Lægevirksomhed udført som konsulent er omfattet af forsikringsdækningen med mindre der drives virksomhed i regi af virksomhed uden personlig hæftelse (A/S, Aps m.fl.).

Læger der som hovedbeskæftigelse kører vagtlæge er omfattet af forsikringen, dog forudsat at lægekørslen sker i regi af enkeltmandsvirksomhed med personlig hæftelse.

Lægegerning udført som vikar i almen praksis er ligeledes omfattet af forsikringsdækningen.

Lægens personlige ansvar er omfattet af forsikringen, også selvom lægens hovedbeskæftigelse er delt mellem to arbejdspladser.

Ja, alle medlemmer af Lægeforeningen er dækket af forsikringen.

Nej, som udlandsboende medlem af Lægeforeningen dækker forsikringen dig kun, når du er i Danmark og udfører lægearbejdet her. Dog er medlemmer, som er bosat i Norden eller Tyskland med beskæftigelse i Danmark også dækket af forsikringen i bopælslandet.

Nej, du skal have en praksisforsikring og eventuelt andre forsikringer som f.eks. patientforsikring. Læs mere om praksis- og patientforsikring

Nej, Lægeforeningens lægeansvarsforsikring dækker ikke afløb for eventuelle tidligere fejl, der er sket i din praksis.

Nej, du skal derfor ikke opsige din erhvervsansvarsforsikring udelukkende på grund af lægeansvarsforsikringen.

Nej, privathospitalet skal tegne en forsikring for personalet. 

Ja, med mindre du er fastansat som klublæge.

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål til lægeansvarsforsikringen, så skal du altid kontakte Tryg på tlf. 70332525.