Gå til indhold

Administrativt personale kan understøtte datadrevent arbejde

Nyhed PLO

Datadreven kvalitet er vejen frem i praksissektoren, hvor der skal kigges på regneark.

Indlæg af Niels Ulrich Holm, formand for Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA). Indlægget er bragt i HK Bladet - Sundhedsadministration. 

Lige inden vi gik ind i det nye år, blev det klart, at vi
ville nå op på samlet 5.000 fuldtidsansatte i almen praksis over hele landet. En skøn nyhed – for bag tallene gemmer sig en masse dygtige og vellidte kolleger i klinikkerne.

Samtidig går udviklingen i lægepraksis hurtigt, og kravene til det administrative personale ændrer sig: Først og fremmest passer vi patienterne, og det er vores personale med til at sikre.

Mange af vores medarbejderedeltager i den kliniske behandling. Ligesom medarbejderne aflaster lægerne med det administrative arbejde. Det administrative personale spiller dertil en stor rolle i at skabe større lighed i sundhed, fordi forskellige patienter har forskellige behov.

Vejen frem

Almen praksis er der, hvor patienterne altid kan henvende sig, og hvor vi kender vores patienter og deres familier. Men vi skal være bedre til at trække
data ud af vores journalsystemer, så vi får øjnene op for det, vi ikke får gjort – ikke mindst i forhold til patienter med psykiatriske diagnoser og samtidige somatiske diagnoser. Det kræver i mindre grad klassisk journalskrivning og i højere grad mere brug af regneark og logistiktiltag. Det omtales ofte som datadreven kvalitet. Det drejer sig grundlæggende om at have fokus på alle tilmeldte i praksis – også de patienter,
som glemmer at gå til lægen.

Nye uddannelse

Vi har siden 2017 uddannet en række praksismanagere, som er til stor gavn i mange af vores klinikker. De løfter mange administrative opgaver og nogle steder
også ledelsesmæssige opgaver. Nu kommer der så en ny uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator. Jeg ser frem til at følge, hvordan denne nye faggruppe kommer til at bidrage til udviklingen af almen praksis og speciallægepraksis.

Medlem af PLO's bestyrelse Niels U. Holm
Niels Ulrich Holm, formand for Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA)