Gå til indhold

Almen praksis ansætter flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter – og det er godt for din sundhed

Nyhed PLO

Mens antallet af praktiserende læger stagnerer, er antallet af ansatte i almen praksis steget med næsten 20 procent på bare fire år. Dermed er der i dag over 5.000 fuldtidsansatte i klinikkerne. Det er for eksempel sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og bioanalytikere. Udviklingen bidrager til, at der kan ske en omstilling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen.

Der er bred politisk enighed om, at flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen fremfor på hospitalerne. Det forudsætter, at der både kommer flere praktiserende læger og flere ansatte fra forskellige sundhedsfaglige faggrupper, som arbejder i klinikkerne. Derfor er det gode nyheder, at almen praksis nu har rundet 5.000 fuldtidsansatte.

- Jeg vil gerne byde varmt velkommen til alle vores nye medarbejdere i almen praksis. Det er en positiv udvikling, der finder sted i disse år, som vi gerne ser fortsætter, for den er til gavn for alle borgere i hele landet, siger Jørgen Skadborg, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).
De store grupper af ansatte er især sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Sygeplejersker fx foretager kontroller af borgere med kroniske sygdomme. Dermed får de praktiserende læger bedre tid til lægefaglige opgaver som diagnosticering og henvisning af patienter.

Ansættelsen af personalet sker i tråd med den vision, som er formuleret i fællesskab af PLO og Danske Regioner, hvor lægen tager sig af de patienter, der har størst behov. PLO-formanden uddyber sin glæde over vokseværket i almen praksis:

- Sundhedsreformen taler sit tydelige sprog: Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen. Skal borgerne møde en stærk og effektiv almen praksis, der kan spare befolkningen for hospitalsbesøg, er der brug for tiltag, som muliggør, at borgere med eksempelvis et komplekst sygdomsbillede eller psykisk mistrivsel i endnu højere grad end i dag kan få hjælp i almen praksis. Derfor er der brug for de mange flere ansatte i klinikkerne, men der er også brug for flere praktiserende læger. Af den årsag vil jeg også gerne opfordre det kommende Folketing til at øge antallet af uddannelsespladser i almen medicin og gøre det endnu lettere og mere attraktivt at nedsætte sig som praktiserende læge i alle områder af landet.

Opgørelsen tager udgangspunkt i antallet af ansatte omregnet til fuldtidsansatte.


Læs PLO Analysen her:

Antallet af ansatte i almen praksis vokser (pdf)

Ansatte medarbejdere og praktiserende læge i lægepraksis i Herlev, 2022