Gå til indhold

Afdelingslæge - udvikling af stillingen i Region Syd

Nyhed Yngre Læger

Lige nu er der fuld aktivitet rundt om i landet for at søsætte en række projekter, hvis fælles formål er at styrke afdelingslægens rolle. Afdelingslæger skal have bedre muligheder for at udvikle sig fagligt og lønmæssigt. Det har Danske Regioner og Yngre Læger givet hinanden håndslag på ved OK 21. For at få projekterne skudt godt i gang har Yngre Læger arrangeret møder rundt om i landet – senest i Region Syd.

Afdelingslægerne er en vigtig figur i sygehusvæsenet. I 2021 er der godt og vel 2.800 afdelingslæger ansat på sygehusene, og antallet af afdelingslæger forventes at vokse i de kommende år.

Spørgsmålet er, hvordan man bedst muligt sikrer en attraktiv stilling med mulighed for faglig udvikling og god løn for afdelingslægerne? Det er temaet for de forsøg, der skal foregå i alle fem regioner i 2022 og 2023. Til projekterne er der afsat 80 millioner ved OK 21.

Styrke afdelingslægens position som en faggruppe

Afdelingslægefiguren er blevet diskuteret i alle regioner, blandt andet på et møde i Region Syd, hvor over 60 afdelingslæger mødtes i Kolding for at diskutere, hvilken udvikling de ønsker for afdelingslægerne. Helle Wolff, afdelingslæge og reumatolog med arbejdsplads på Rygcenter Middelfart. Hun mener, at det er vigtigt at få redefineret afdelingslægerollen, og det kan projekterne være med til skubbe på for. Hun deltog i mødet i Kolding og var meget positivt overrasket over, hvor mange gode forslag til projekter, der kom frem:

”Før mødet var det lidt diffust for mig, hvilke projekter der helt konkret kunne være tale om. Det blev heldigvis meget klarere for mig under mødet. For eksempel talte vi om, hvordan vi kunne lave projekter, der arbejder med, at afdelingslægen bliver belønnet, når vi for eksempel uddanner os. Men også projekter, der arbejder med subspecialering, og at man får løntillæg efter subspeciale,” fortæller hun.

Projekterne skal gerne være med til at løfte og styrke afdelingslægens position som en faggruppe, fortsætter hun:

”Udfordringen er dog at bruge overenskomstmidlerne klogt – for eksempel skal de ikke bruges til de 10 efteruddannelsesdage, som vi i forvejen har ret til. Her skal vi stå fast på vores allerede eksisterende rettigheder, og vi skal heller ikke købe ind på for eksempel at lave overlæge-opgaver,” siger Helle Wolff.

En kærkommen indsprøjtning til afdelingslægens udvikling

Claus Bo Svenningsen, der også selv er afdelingslæge, er én ud af 5 tovholdere, som er delvist frikøbt til at styre projekterne om afdelingslægens rolle. Han skal blandt andet være med til at få de endelige projekter på plads mellem afdelingslægerne i Region Syd, hvor han er tovholder. Om projekterne siger han:

”Jeg ser det her som en meget kærkommen indsprøjtning til afdelingslægens udvikling. Projekterne kan være med til at løfte et vigtigt område, som har været forsømt - nemlig afdelingslægens faglige og lønmæssige udvikling. Projekterne og ikke mindst pengene er dedikeret til afdelingslægerne og går kun til den gruppe. Og der er masser at tage fat på. For eksempel projekter, der arbejder med fleksibiliteten i forhold til arbejdstider. Det er jo dybest set en meget forældet måde at arbejde på – at have fuldstændig faste arbejdstider uden mulighed for fleksibilitet. Jeg tror, at det gør noget ved os som læger, ved vores faglighed, vores motivation - at vi for eksempel altid er så bundet op på faste arbejdstider”, siger han og fortsætter:

”Når vi er færdige med disse projekter, står vi forhåbentlig med helt konkrete ideer til, hvordan afdelingslæger kan have forskellige roller – i nogle perioder vil man måske kvalificere sig, subspecialisere sig – i andre perioder vil man måske gerne arbejde på faste tidspunkter. Vi kan for eksempel forsøge at arbejde for, at man kan få engangstillæg, hvis man som afdelingslæge har løftet ekstra i en periode, løn efter anciennitet, kvalifikationer og meget mere. Vi skal virkelig gå til den her og tænke på at modernisere afdelingslægen på flere niveauer”, mener Claus Bo Svenningsen.