Gå til indhold

Bedre sikkerhed i psykiatrien kræver et langt, sejt træk – og mere tid til patienterne

Nyhed Overlægeforeningen

”Min dybeste medfølelse går til familien til den kvindelige overlæge, der blev dræbt, blot fordi hun passede sit arbejde, og til de to sårede kolleger og alle medarbejderne på centeret. Hændelsen vidner om, at vi har et alvorligt problem ikke mindst i retspsykiatrien. Vi har brug for et langt, sejt træk. Det kræver, at vi får tiårsplanen for psykiatrien i gang nu", siger Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen efter det tragiske overfald d. 21 juli på Psykiatrisk Center Glostrup.

Fredag d. 21 juli mistede en overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup livet efter en tragisk overfald, hvor tre ansatte blev angrebet af en patient.

”Min dybeste medfølelse går til familien til den kvindelige overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, der blev dræbt, blot fordi hun passede sit arbejde, og til de to sårede kolleger og alle medarbejderne på centeret,” siger Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen, og fortsætter:

”Det er helt uacceptabelt, at medarbejdere i psykiatrien skal sætte livet på spil på jobbet. Drabet på den kvindelige overlæge er det ottende på kun ti år i psykiatrien. Det vidner om, at vi har et alvorligt problem ikke mindst i retspsykiatrien. Det løses ikke med løfter om, at det skal være sikkert at gå på arbejde. Vi har brug for et langt, sejt træk. Det kræver, at vi får tiårsplanen for psykiatrien i gang nu,” siger hun.

Retspsykiatrien er et særligt udsat område. Susanne Wammen peger på, at antallet af patienter med psykiske sygdomme, som er dømt til behandling, er mere end tredoblet på blot tyve år, uden at der er fulgt ressourcer nok med til at sikre tilstrækkelig behandling.

”Det går ud over patienterne, som ikke får den nødvendige hjælp. Det går ud over medarbejdernes sikkerhed, og det går ud over patienternes familier og befolkning, når vi svigter de mest syge og mest farlige patienter,” siger Susanne Wammen.

Hun henviser bl.a. til en rapport fra Danske Regioner udarbejdet af to retspsykiatere i 2019. Den viste, at 74 pct. af de patienter, som blev mentalundersøgt over et halvt år, havde fået en utilstrækkelig behandling op til de kriminelle hændelser. Typisk var patienterne blevet udskrevet for tidligt eller afvist, når de henvendte sig for at få hjælp.

”Vi ved, at mangel på sengepladser og kapacitet i retspsykiatrien bidrager til svigt i behandlingen. Det øger risikoen for ulykkelige hændelser både for medarbejderne, for befolkningen og for patienterne. Men trods den solide dokumentation af problemet er der ikke sket meget. Vi venter stadig på den helt nødvendige oprustning af indsatsen for de mest syge patienter i psykiatrien,” siger Susanne Wammen.

”Det er vigtigt, at myndighederne gennemfører en tilbundsgående undersøgelse af det ulykkelige forløb, som førte til drabet. Det kan forhåbentligt give os yderligere viden om, hvad der kan gøres for at styrke sikkerheden. Men vi ved allerede meget om, hvad der skal til. Vi skal have mulighed for at indlægge de patienter, der har brug for det i så lang tid, som det er nødvendigt. Og vi skal have tid til at give patienterne den bedst mulige behandling,” siger overlægernes formand og fortsætter:

”Det lyder måske indlysende, men overlægerne bruger i dag alt for meget tid på administration, som ikke har med behandling at gøre, og som lægesekretærer og andre faggrupper kan løse. Bedre tid til patienterne er vigtigere end scannere og andre tekniske tiltag, når det gælder om at styrke sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger, så her er en oplagt handlemulighed for regionerne,” siger Susanne Wammen.