Gå til indhold

Debat: Gode ideer fra Danske Regioner

Nyhed PLO FAPS FAS

Danske Regioner løftede i sidste uge sløret for nogle af deres visioner for det nære sundhedsvæsen. Tanken er, at såkaldte specialiserede sundhedshuse skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, særligt der hvor sygehusene er særligt langt væk. PLO og FAPS ser positivt på disse tanker, skriver formændene for PLO og FAPS i debatindlæg i Altinget.

Af Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), og Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

 

Danske Regioners formand og næstformand løftede her i Altinget 20. maj sløret for nogle af deres visioner for det nære sundhedsvæsen. Tanken er, at såkaldte specialiserede sundhedshuse skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, især de steder, hvor sygehusene er særligt langt væk.

 

I PLO og FAPS ser vi positivt på disse tanker, som et langt stykke henad vejen flugter med de tanker, vi har gjort os om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

 

Vi har et fælles ønske om, at mange flere patienter fremover får deres behandlinger i primærsektoren hos deres alment praktiserende læge med tæt backup fra de praktiserende speciallæger.

Mange af de behandlinger, der i dag foregår på sygehuset, kan nemlig sagtens foregå hos en praktiserende speciallæge i nærområdet – og det vil være ønskeligt, da etableringen af supersygehusene betyder større afstand for den enkelte borger til nærmeste sygehus.

Men der er desværre steder i landet, hvor der er alt for langt til en praktiserende speciallæge, ligesom der også mangler alment praktiserende læger mange steder.  

Det er netop denne geografiske betingede ulighed i adgangen til sundhed, som Danske Regioner tager fat i med sit forslag, og som vi også mener er væsentlig at få løst.

Hvis vi får styrket tilbuddet lokalt med et tæt og stærkt samarbejde mellem praktiserede læger og praktiserende speciallæger, kan vi sikre, at mange patienter får et bedre og et kortere forløb, og færre får brug for at blive behandlet på sygehuset.

Vi foreslår, at de praktiserende speciallæger i langt højere grad kommer til at fungere som en støtte- og rådgivningsfunktion for almen praksis. På den måde kan den alment praktiserende læge hurtigere iværksætte den rette behandling til gavn for patienterne. Det kan samtidig afkorte ventelisterne både til de praktiserende speciallæger og til sygehusene, fordi der vil være patienter, som kan undgå at blive henvist. 

Det nye samarbejde kan foregå på forskellige måder, alt efter hvad patienten har behov for, og hvad der giver det hurtigste og mest effektive behandlingsforløb. Præcist ligesom Danske Regioner også lægger op til.

Den største barriere er, at der i dag er for få alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Der er behov for, at antallet af alment praktiserende læger gradvist øges fra de nuværende ca. 3.300 til 5.000, og at antallet af praktiserende speciallæger gradvis øges fra nuværende 1.000 til 2.000.

 


Ovenstående indlæg blev bragt i Altinget 27. maj 2021