Gå til indhold

Det rammer både patienter og yngre læger hvis flere psykiatere skifter til det private

Nyhed Yngre Læger

Hver 4. af psykiaterne i børne- og ungepsykiatrien og hver 5. i psykiatrien arbejder i dag i det private, hvortil patienter ikke kan henvises fra det offentlige. Og endnu flere går med overvejelser om at skifte. Det viser en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen.

Tallene vækker bekymring hos Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

”Når så mange psykiatere i dag har skiftet det offentlige ud med helt private tilbud, som kræver betaling eller private forsikringer af patienterne, så kan det ikke undgå at få konsekvenser for de mange patienter, der venter på at komme til i det offentlige system. Og når endnu flere psykiatere går og overvejer at skifte, så står vi i en situation, hvor vi som sundhedsvæsen skal passe på, om vi de facto er ved at privatisere det psykiatriske område med større ulighed i sundhed til følge,” siger Helga Schultz.

Hun peger samtidig på, at udhulingen af psykiatere fra den regionale psykiatri kan have store konsekvenser for uddannelsen af de yngre læger i den regionale psykiatri.

”Det er klart, at hvis der er for få ansatte psykiatere, så vil det blive sværere at give tilstrækkelig med supervision til de yngre læger, der er i gang med deres uddannelse i psykiatrien. Dermed risikerer vi, at det går ud over de kommende generationer af psykiatere,” siger Helga Schultz.

Grafen viser andel regionalt ansatte, der har overvejet at skifte til privat psykiatrisk beskæftigelse inde for de sidste seks måneder

Psykiaterne siger i Overforeningens undersøgelse, at de især overvejer at skrifte den regionale psykiatri ud med den private pga. mangel på indflydelse, problemer med ledelse eller samarbejdet og pga. mangel på behandlingsmuligheder. Og det er trist læsning, mener Yngre Lægers formand.

”Der er ingen tvivl om, at det er årsag til mange frustrationer og bekymringer, hvis man som læge ikke oplever, at man kan udføre sit arbejde godt nok. Og det er en negativ spiral, der er nødt til at brydes, hvis psykiatrien i fremtiden skal leve op til det, både læger og patienter med rette kan forvente af den. Det er påpeget i indtil flere rapporter, hvor der skal sættes ind, så denne negative udvikling kan vende. Men vi venter stadig på, at politikerne sikrer tilstrækkelig med ressourcer til psykiatrien før, at der kan gøres noget reelt.”

Yngre Læger spurgte i 2022 sine medlemmer i psykiatrien om, hvorvidt de havde planer om at forsætte deres karriere i den regionale psykiatri eller i det private. Her svarede hver 4. speciallæge i psykiatri, at de med stor sandsynlighed vil søge mod det private.