Gå til indhold

Fokus på krænkelser på hospitaler i 2022

Nyhed Overlægeforeningen

I 2022 har Arbejdstilsynet fokus på krænkende handlinger på sygehusene og andre brancher, hvor problemet er særligt stort. Tilsynet vil blandt andet pege på værktøjer til forebyggelse og håndtering af krænkelser, når der er almindelige tilsyn.

Det hilser Overlægeforeningen velkomment. Vi har det forgangne år haft fokus på området og har bl.a. understreget at: Alle former for krænkelser er uacceptable. Opstår der en sag om krænkelser, skal den behandles som andre personalesager med de rettigheder, der følger heraf. Sager om krænkelser skal belyses fra begge parter, og udgangspunktet må ikke være straf men at finde en løsning, sådan som Arbejdstilsynet også anbefaler. Det er vigtigt, at vi sammen gør en indsats for at forebygge krænkelser ved bl.a. at have dialogen på arbejdspladsen, om hvilken omgangsform vi ønsker.

Læs mere: