Gå til indhold

Fornuftige forslag i V-udspil til sundhedsreform, men også fejlskud

Nyhed Overlægeforeningen

Manglen på personale og især speciallæger er et af de største problemer i sundhedsvæsenet i dag. Derfor er det positivt, at Venstre i et nyt udspil til sundhedsreform foreslår, at der udarbejdes en national plan for at imødegå udfordringerne ved personalemangel i det danske sundhedsvæsen. Til gengæld er det bekymrende, at Venstre vil slække på ordningen med en patientansvarlig læge.

Det siger Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen, i en kommentar til udspillet.

”Sygehusene mangler medarbejdere inden for stort set alle faggrupper, ikke mindst speciallæger, og det er en væsentlig grund til, at vi kæmper med lange ventelister, kvalitetsproblemer og alt for højt arbejdspres. Derfor er det positivt, at Venstre foreslår en national plan for løsning af personalemanglen i sundhedsvæsenet. Hvis vi skal sikre bedre behandling både på sygehusene og i det nære sundhedsvæsen, er det afgørende at tage fat på manglen på speciallæger,” siger Susanne Wammen.

I udspillet ”Et sundhedsvæsen som rykker tættere på dig” lægger Venstre op til, at der igangsættes en national analyse og en national plan for håndtering af personalemanglen i sundhedsvæsenet, som skal være klar inden sommeren 2022.

Analysen skal se behovet for at uddanne mere personale til sundhedsvæsenet og på nye modeller for vagtplanlægning, fordeling af arbejdsopgaver og ledelse på sygehusene.

”Det er fornuftigt, at udspillet vil se på bedre ledelse. Overlægeforeningen og regionerne har taget et vigtigt skridt til at styrke sygehusenes lægelige ledelse i overlægernes nye overenskomst, og det åbner også muligheder for at skabe et bedre samarbejde mellem hospitaler og det nære sundhedsvæsen,” siger Susanne Wammen, som også roser forslaget om at se på arbejdsfordelingen på sygehusene.

”Det er et oplagt område at tage fat på. Vi har mange specialister, som mangler tid til patienterne, fordi de skal løse opgaver, som andre faggrupper er bedre til,” siger hun.

Hospitaler og sygehuse behandler i dag patienterne ud fra nationale kvalitetsstandarder, som sikrer en ensartet behandling. Den ophører imidlertid, når patienterne udskrives, og kommunerne tager over.

”Derfor er vi meget glade for, at Venstre foreslår, at der skal laves standarder, som beskriver den faglighed og kvalitet, som også kommunerne skal levere indenfor,” siger Susanne Wammen.

I udspillet lægges der op til, at standarderne for kommunerne bl.a. skal omfatte kronikere, rehabilitering af kræftpatienter og psykiatriske patienter.

Bevar retten til en patientansvarlig læge

Overlægeforeningen er til gengæld imod et forslag om at ændre den ordning med patientansvarlige læger på sygehusene og hospitalerne. Venstre lægger op til, at andre faggrupper kan have opgaven som patientansvarlig, men det vil udhule ordningen og svække kvaliteten, siger Susanne Wammen. 

”Patienternes behandling er altid kernen i sygehusenes indsats, og behandlingen er lægernes ansvar.  Derfor vil det udhule ordningen, hvis man siger, at andre faggrupper skal være patientansvarlige. Konkret risikerer vi, at de ikke vil kunne give patienterne og samarbejdspartnerne i det nære sundhedsvæsen de svar, som de har brug for. Og så mister ordningen sin værdi – at give patienterne tryghed og overblik.”

Hun understreger, at arbejdet som patientansvarlig omfatter alle de faggrupper, som medvirker i et behandlingsforløb, men det endelige ansvar for behandlingen skal ligge hos en speciallæge.  

Se udspillet her