Gå til indhold

Fremtidens digitale konsultationer er her – nu også for de sårbare

Nyhed PLO

Kontakt Læge-appen henvender sig til kommunernes medarbejdere, der hjælper fysisk og psykisk sårbare borgere med at deltage i konsultationer med egen læge. - Appen mindsker ulighed i sundhed, fordi også mere sårbare borgere kan være med på den digitale bølge på deres præmisser, siger Karin Zimmer, der er formand for PLO’s digitaliseringsudvalg.

- Jeg synes, at Helenes sår væsker lige lovligt meget, siger sygeplejersken Thomas og peger mobilens bagside i retningen af Helenes albue, som viser konsekvensen af, at Helene ofte miste balancen. Selvom Helene kun er i 60’erne, er hun dement og har svært ved at bevæge sig som før. Derfor bor hun på et botilbud, så hendes balanceproblemer, kognitive udfordringer og perioder med stærke smerter i ryggen går så lidt som muligt udover hendes livskvalitet. 

Selvom lige præcis denne Helene ikke findes, så findes der mange Helene’r derude, for hvem denne situation udspiller sig oftere og oftere: En kommunal medarbejder, der yder social og sundhedsfaglig pleje, bruger Kontakt Læge-appen til at tale med borgerens praktiserende læge.

I dag er appen udbredt en del steder, og KL og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) håber, at flere kommuner og praktiserende læger indarbejder appen i hverdagen, så sårbare borgere i endnu højere grad end i dag også får glæderne ved digitaliseringen at mærke. Appen henvender sig både til bosteder, plejecentre og borgere i eget hjem, der får hjælp af kommunen til fx aftaler med sundhedsvæsenet.

Fremtiden er her

Kontakt Læge-appen henvender sig til kommunernes medarbejdere, der hjælper fysisk og psykisk sårbare borgere med at deltage i konsultationer med sin læge. 

For dem der har prøvet Kontakt Læge-appen, er der ingen tvivl om, at fremtiden er her, siger Karin Zimmer, der er formand for PLO’s digitaliseringsudvalg og fortsætter:

- Appen og den hurtige, digitale kontakt gør, at små ting ikke får lov at vokse sig store. Og så mindsker den uligheden i sundhed, fordi også mere sårbare borgere kan være med på den digitale bølge på deres præmisser. Derfor er håbet at alle kommuner tager appen i brug. 
 
Også i KL er der begejstring for Kontakt Læge-appen, ikke mindst fordi mange borgere på plejehjem, i hjemmesygeplejen og på bosteder har vanskeligt ved at komme til lægen, også selvom de får hjælp til transport og ledsagelse.

- Der er et rigtig stort potentiale i videokonsultationer via appen. Vi kan bruge den til både akutte situationer, opfølgninger, medicin, fysiske problemstillinger og til at forberede lægebesøg på plejehjem. Med den her app lige ved hånden bliver det hele meget mere fleksibelt, siger Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, og uddyber:

- Vores sundhedsvæsen er generelt under pres, og derfor er der brug for prioritering og reel omstilling i den måde, vi løser opgaverne i vores sundhedsvæsen. Og det her er et super konkret eksempel på, at vi kommuner og almen praksis imellem kan samarbejde på en måde, så vi både bruger hinandens tid bedre og kan give borger et bedre tilbud. Det er til gavn for især borgerne, men også for lægerne og de kommunale medarbejdere, siger Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Alle borgere, der ikke får kommunens hjælp til at kommunikere med sin læge, kan bruge appen Min Læge, der understøtter videokonsultationer og chatbeskeder mellem dem og deres egen læge. Min Læge-appen har mere end to millioner brugere.

Praktiserende læge Klaus Hansen har en konsultation med sin patient Yvonne, der har KOL

Apps giver hurtigt adgang til egen læge

Kontakt Læge-appen er en af flere telemedicinske løsninger, som sundhedsvæsenet lige nu arbejder på. Digital kontakt til lægen rummer et stort forebyggelsespotentiale, fordi en konsultation opleves som ’nemmere’ og derfor bliver afholdt hurtigere, end hvis borgeren havde udsat et besøg hos lægen på grund af udfordringen med at transportere sig derhen.

Alt i alt vil Kontakt Læge-appen på sigt betyde mindre transporttid for både borgere, det kommunale plejepersonale og de praktiserende læger.

Odense Kommune bruger appen mest

Odense Kommune er den kommune, der oftest har gang i et videokald via appen, Her har appen nemlig fået godt fat i både det kommunale plejepersonale og de praktiserende læger. Her har 80% af lægerne brugt appen (i perioden mellem 1. maj 2022 – 31. oktober 2022).

Ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) hilser app’en velkommen:

- Der ligger et stort potentiale i at bruge videokonsultationer i fremtidens ældrepleje, derfor er jeg rigtig glad for, at både medarbejderne, de ældre og lægerne i Odense er kommet så godt i gang med at bruge app’en. Det har stor værdi, at den ældre selv holder fast i kontakten til sin læge, en kontakt, der ellers ofte kan glide over til sygeplejersken. Det samme gælder for mennesker med en sindslidelse, hvor vi også har gode erfaringer. Det betyder rigtig meget for den enkeltes værdighed selv at have hånd i hanke med egen sundhed og evt. sygdomme.

Kontakt Læge-appen er en national løsning, som alle kommuner og praktiserende læger har haft mulighed for at anvende siden maj 2020. De praktiserende læger tilgår løsningen via Det virtuelle venteværelse. Med appen kan social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne hjælpe deres borgere med teknisk at starte en videokonsultation med borgers egen læge, og samtidig støtte borgeren i selve videokonsultationen efter behov.

Ved indgangen til 2023 havde 41 kommuner og 238 lægepraksis brugt Kontakt Læge-appen mindst én gang. Kontakt Læge-appen er målrettet sårbare og udsatte borgere, som i forvejen får hjælp fra kommunens social- og sundhedsområde.  Appen kan anvendes på tablets/iPads og mobiltelefoner, som er android- og iOS-styrede, og som kommunen stiller til rådighed for personalet.