Gå til indhold

Gode takter i sundhedsreform

Nyhed Overlægeforeningen

​Det er godt, at et bredt flertal i Folketinget står bag aftalen om sundhedsreformen, og at vigtige elementer som kvalitetsplaner, forskning og investeringer i it og ny teknologi er med. Reformen løser dog ikke alle udfordringer, og den største opgave bliver at omsætte den til kloge og konkrete handlinger i hverdagen. Her er Overlægeforeningen klar med forslag til, hvordan overlægerne kan bidrage.

”Der er mange gode takter i den sundhedsreform, som netop er vedtaget. Først og fremmest er det godt, at vi får kvalitetskrav og planer, der dækker hele sundhedsvæsenet, og at der investeres i it og ny teknologi, som gør det muligt at tilbyde pleje og behandling af høj kvalitet også udenfor sygehusene. Og så er det helt afgørende, at der er bred politisk opbakning til aftalen, så vi nu kan sætte gang i det store arbejde med at finde de klogeste måder at omsætte den til virkelighed på”.

Sådan siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen efter et bredt flertal i Folketinget i dag har offentliggjort sundhedsreformen. Aftalen i dag løser dog langt fra alle udfordringer, fremhæver hun:

”Sundhedsvæsenets største udfordring med mangel på speciallæger og andet personale er ikke løst. Aftalen har konkrete mål og indsatser for bekæmpelse af manglen på praktiserende læger, og det er godt og nødvendigt. Men der mangler tilsvarende mål og indsatser i forhold til andre faggrupper. For eksempel betyder manglen på speciallæger indenfor psykiatri, lungemedicin og geriatri allerede i dag, at både patienter og praktiserende læger oplever, at det er svært at få adgang til specialiseret hjælp. Nu skal robusthedskommissionen arbejde videre med at finde løsninger på personalemanglen bredt set. Det bliver helt afgørende, at det faktisk lykkes, og her bidrager Overlægeforeningen selvfølgelig gerne”.

Også i forhold til nærhospitaler mangler der endnu konkrete svar på, hvilke patientgrupper og funktioner, der skal indgå. Det skal Sundhedsstyrelsen komme med et oplæg til.

”Man kan jo godt undre sig over, at vi stadig mangler konkret indhold til så vigtig en hjørnesten i sundhedsreformen, som hvad nærhospitalerne mere præcist skal indeholde. Når det er sagt, så er det nogle fornuftige linjer, som politikerne udstikker i aftalen. For eksempel bliver der ikke tale om sengepladser, men om at kronikere og andre patienter kan få mere lette behandlinger og undersøgelser. Man har også lyttet til bekymringen for, at speciallæger skal bruge tiden på landevejen til nærhospitalerne ved at understrege, at speciallægens kompetence primært skal være tilgængelig via video og anden teknologi. Det synes vi er klogt, og i Overlægeforeningen har vi allerede konkrete forslag til, hvordan overlæger netop kan støtte op om nærhospitalerne på denne måde”, siger Susanne Wammen.

Endelig er en plan for psykiatrien helt fraværende i reformen, fremhæver Susanne Wammen:

”Jeg ved godt, at regeringen har meddelt, at der vil komme en selvstændig plan for psykiatrien, men jeg er dybt bekymret for, at der endnu slet ingen løsninger er fundet på dette område. Politikerne har fået en analyse fra Sundhedsstyrelsen, som klart viser, at psykiatrien er nødlidende, og at nogle af de mest syge patienter ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor haster det med en plan, og det er vigtigt at være pinligt bevidst om, at reformen her slet ikke løser problemerne i psykiatrien”.

Læs Overlægeforeningens forslag til, hvordan overlægerne kan bidrage til at gøre reformen til virkelighed her.