Gå til indhold

Fremtidens sundhedsvæsen

Overlæger har en nøglerolle som sundhedsvæsenets faglige eksperter.

Se her Overlægeforeningens 7 konkrete forslag til, hvordan overlæger kan bidrage til at omsætte reformen til konkrete handlinger og løsninger i hverdagen og vores bud på, hvad der er forudsætningen for, at reformen kan lykkes.

Den 20. maj 2022 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om en ny sundhedsreform. Overlægeforeningen har arbejdet for at påvirke den politiske aftale og søger fortsat indflydelse på implementering af reformen til gavn for både patienter og overlæger.

Overlæger har nøglerolle som sundhedsvæsenets faglige eksperter I dag har overlægerne det lægefaglige ledelsesansvar på sygehusene. Fremover skal vi i højere grad også bidrage til det nære sundhedsvæsen, når der er behov for ekspertviden. Det skal vi fordi:

1. Det er godt for patienten, som hurtigt får den rette behandling og måske slipper for mere komplicerede forløb samt indlæggelser på sygehusene.

2. Det er den klogeste brug af de fælles ressourcer – navnlig i en situation, hvor der er mangel på sundhedsprofessionelle indenfor alle faggrupper.

3. Det er forudsætningen for, at vi som overlæger sammen med vores kolleger har ressourcer til at hjælpe patienter med behov for specialiseret behandling på sygehusene.

I visionen Fremtidens Overlæge beskriver Overlægeforeningen, hvad overlægerne kan bidrage med i forhold til patienten, uddannelse af yngre læger, forskning, formidling og udvikling af sundhedsvæsenet. I oplægget her fokuserer vi på, hvordan overlægernes ekspertise bruges bedst muligt i et tættere samspil med sundhedstilbud i kommuner, på nærhospitaler og hos praktiserende læger og speciallæger.

Overlægens ekspertise skal ikke kun komme patienten til gavn, mens han eller hun er på sygehuset, men også i højere grad når patienten ikke er indlagt. Vi skal have fokus på kvalitet og patientsikkerhed i hele sundhedsvæsenet, og overlægerne har - qua deres ekspertise - en nøglerolle i at sikre dette. Målet er et sundhedsvæsen, som patienterne er trygge ved, uanset om det er på et sygehus, i en kommune eller i praksis. Og et sundhedsvæsen som personalet er glade for og stolte af at arbejde i, og som kan rekruttere og fastholde de medarbejdere, som er forudsætningen for, at patienter får behandling af høj kvalitet.

Overlægeforeningen har 7 konkrete forslag til, hvordan overlæger kan bidrage til at omsætte reformen til konkrete handlinger og løsninger i hverdagen og vores bud på, hvad der er forudsætningen for, at reformen kan lykkes.

1. Gør overlægens ekspertise tilgængelig for det nære sundhedsvæsen

2. Overlægen bidrager til fagligt funderede kvalitetskrav og retningslinjer og implementering heraf

3. Overlægen bidrager til efteruddannelse og kompetenceudvikling i hele sundhedsvæsenet

4. Den patientansvarlige overlæge sikrer sammenhæng for den komplekse patient

5. Overlægen bidrager til kvalitet og sammenhæng for den ikke-komplekse patient

6. Overlægen skaber kvalitet for patienter på nærhospitaler

7. Overlægen styrker arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse