Gå til indhold

Overlægeforeningens repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet tager stilling til opsigelse og indgåelse af generelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne.
Her kan du se medlemmerne af repræsentantskabet i de enkelte regioner.

Valg til repræsentantskabet

Du kan nu stille op til Overlægeforeningens repræsentantskab i perioden fra 26. marts til 26. april 2024.
Du bliver valgt for 2 år - med mulighed for genvalg.
Elektronisk stemmeafgivelse finder sted fra 2. maj til 16. maj 2024.
Resultatet af valget bliver offentliggjort umiddelbart efter.
Det første møde for det nyvalgte repræsentantskab er den 5. oktober 2024.