Gå til indhold

Ledende overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. januar 2023:
Ledende overlæge

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   708.979,00 59.081,58
Tillæg 142.475,00 155.579,00 12.964,92
Løn i alt   864.558,00 72.046,50

Ledende overlæge ansat inden 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Tillæg  174.196,00 190.218,00 15.851,50
Løn i alt   813.290,00 67.774,17
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,00 15.558,00 1.296,50
Løn i alt   828.848,00 69.070,67

Ledende overlæge ansat efter 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Tillæg 188.444 205.776,00 17.148,00
Løn i alt   828.848,00 69.070,67

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Vilkårene er også gældende for specialeansvarlige overlæger med aftalt personlig ordning i forbindelse med implementering af ny stillingstruktur i 2022.

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.685 kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen er 1,091976