Gå til indhold

Lønregulering i overenskomstperioden 2024-2026

Ved overenskomstforliget pr. april 2024 med regionerne blev der aftalt følgende generelle lønstigninger gennem den 2-årige overenskomstperiode fra 1. april 2024 til 31. marts 2026:

De generelle lønstigninger er 4,45 pct. og den forventede udmøntning fra reguleringsordningen er 2,08 pct., hvilket giver en samlet skønnet lønstigning på ca. 6,53 pct. over de 2 år. Den forventede reallønsfremgang ved aftalens indgåelse er vurderet til 3,7 pct.

Lønstigninger sker på følgende tidspunkter:

2024: 4 pct.  som udmøntes pr. 1. april og 1,76 pct. pr. 1. oktober

2025: 0,57 pct. som udmøntes pr. 1. oktober og 0,20 pr. 1. november

Desuden forhøjes grundlønnen for alle stillingstyper pr. 1. april 2025 med 9.800 kr. årligt (niveau 31-03-2018) i aktuelt niveau 11.182,87 kr.

Højere pensionsprocent

Med virkning fra 1. april 2025 forhøjes pensionsprocenten:

Fra 19,54 pct. til 20,00 pct. i Overenskomst for overlæger

Fra 21,00 pct. til 22 pct. i Aftale vedrørende lægelige chefer