Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i regionerne

Regionerne - Lønninger pr. 1. oktober 2023

Reguleringsprocent: 1,09722 Grundbeløb
31.3.2018

1.10.2023

A - Konsulenter ved sygehuse
Ved 3 timer eller mindre pr. uge - se timetakst under B

Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt                             Månedsløn
 4     97.582                                8.922,41
 5 122.179                              11.171,44
 6 146.507                              13.395,87
 7 170.701                              15.608,05
 8 195.433                              17.869,42
 9 219.761                              20.093,85
10 243.955                              22.306,03
11 268.552                              24.555,05
12 292.880                              26.779,48

 

B - Konsulenter ved socialcentre, misbrugscentre mv., herunder døgninst. for børn og unge (1)

Pr. påbegyndt time 700,27 768,35

C - Tilsynsførende speciallæger ved psykiatriske plejehjem

Til og med 3 timer ugentligt – se under B
4 timer ugentligt og derover – se under A

D - Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede

Årligt honorar ved én ugentlig time 24.463 26.841,29

E - Behandlende øjenlæger

1. undersøgelse af patienten 477,26               523,66
2. undersøgelse af patienten 321,20               352,43
For hver følgende undersøgelse af patienten 264,65               290,38

 

Fremmødetillæg regioner

Afstand                                             Grundbeløb 31.3.2018   1.10.2023
0-5 km 121,56 133,38
5-20 km 243,31 266,96
20-40 km 364,51 399,95
40-60 km 486,73 534,05
over 60 km 729,00 799,87
Befordringsgodtgørelse: 3,73 pr. km. (1.1.2023-niveau)
Ved aflønning efter B eller E ydes der ikke fremmødetillæg