Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i regionerne

Regionerne - Lønninger pr. 1. januar 2023

Reguleringsprocent: 1,091976 Grundbeløb
31.3.2018

1.01.2023

A - Konsulenter ved sygehuse
Ved 3 timer eller mindre pr. uge - se timetakst under B

Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt                             Månedsløn
 4     97.582                                8.879,77
 5 122.179                              11.118,04
 6 146.507                              13.331,84
 7 170.701                              15.533,45
 8 195.433                              17.784,01
 9 219.761                              19.997,81
10 243.955                              22.199,42
11 268.552                              24.437,69
12 292.880                              26.651,49

 

B - Konsulenter ved socialcentre, misbrugscentre mv., herunder døgninst. for børn og unge (1)

Pr. påbegyndt time 700,27 764,68

C - Tilsynsførende speciallæger ved psykiatriske plejehjem

Til og med 3 timer ugentligt – se under B
4 timer ugentligt og derover – se under A

D - Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede

Årligt honorar ved én ugentlig time 24.463 26.713,01

E - Behandlende øjenlæger

1. undersøgelse af patienten 477,26               521,16
2. undersøgelse af patienten 321,20               350,74
For hver følgende undersøgelse af patienten 264,65               288,99

 

(1) Der kan mellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge efter hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn. 

Fremmødetillæg regioner

Afstand                                             Grundbeløb 31.3.2018   1.01.2023
0-5 km 121,56 132,74
5-20 km 243,31 265,69
20-40 km 364,51 398,04
40-60 km 486,73 531,50
over 60 km 729,00 796,05
Befordringsgodtgørelse: 3,73 pr. km. (1.1.2023-niveau)
Ved aflønning efter B eller E ydes der ikke fremmødetillæg