Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i regionerne

Regionerne - Lønninger pr. 1. april 2024

Reguleringsprocent: 1,141109 Grundbeløb
31.3.2018

01.04.2024

A - Konsulenter ved sygehuse
Ved 3 timer eller mindre pr. uge - se timetakst under B

Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt                             Månedsløn
 4     97.582                                9.279,31
 5 122.179                              11.618,30
 6 146.507                              13.931,70
 7 170.701                              16.232,37
 8 195.433                              18.584,20
 9 219.761                              20.897,60
10 243.955                              23.198,27
11 268.552                              25.537,26
12 292.880                              27.850,67

 

B - Konsulenter ved socialcentre, misbrugscentre mv., herunder døgninst. for børn og unge (1)

Pr. påbegyndt time 700,27 799,08

C - Tilsynsførende speciallæger ved psykiatriske plejehjem

Til og med 3 timer ugentligt – se under B
4 timer ugentligt og derover – se under A

D - Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede

Årligt honorar ved én ugentlig time 24.463 27.914,95

E - Behandlende øjenlæger

1. undersøgelse af patienten 477,26               544,61
2. undersøgelse af patienten 321,20               366,52
For hver følgende undersøgelse af patienten 264,65               301,99

 

Fremmødetillæg regioner

Afstand                                             Grundbeløb 31.3.2018   1.04.2024
0-5 km 121,56 138,71
5-20 km 243,31 277,64
20-40 km 364,51 415,95
40-60 km 486,73 555,41
over 60 km 729,00 831,87
Befordringsgodtgørelse: 3,79 pr. km. (1.1.2024-niveau)
Ved aflønning efter B eller E ydes der ikke fremmødetillæg