Gå til indhold

Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Netto gennemsnit 2023 1. kvartal

Netto gns. 2023 1. kvartal

Stilling/regioner

Alle Region Nord Region Midt Region Syd Region H

Region Sj

             
Overenskomst-ansatte overlæger 72.843 74.213 72.570 73.129 72.435 73.263
Ledende overlæger fra 1.6.2022 79.484 82.631 78.005 79.671 77.687 80.349
Cheflæger fra 1.6.2022 92.996 94.1427 90.715 95.033 92.781 92.265
Overlæger
(ansat før 1996)
77.279 78.617 75.761 78.780 77.067 77.431
Ledende overlæger/
professorer fra 1.6.2022
77.629 80.187 74.992 77.211 77.518 0

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger