Gå til indhold

Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Netto gennemsnit 2023 2. kvartal

Netto gns. 2023 2. kvartal

Stilling/regioner

Alle Region Nord Region Midt Region Syd Region H

Region Sj

             
Overenskomst-ansatte overlæger 72.786 74.210 72.392 73.039 72.421 73.315
Ledende overlæger fra 1.6.2022 79.400 82.974 78.044 79.295 77.840 80.477
Cheflæger fra 1.6.2022 92.960 94.733 90.593 94.775 92.854 92.355
Overlæger
(ansat før 1996)
77.454 78.393 75.984 78.435 76.966 77.921
Ledende overlæger/
professorer fra 1.6.2022
77.587 79.838 74.956 77.325 77.433 0

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger