Gå til indhold

Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Netto gennemsnit 2023 4. kvartal

Netto gns. 2023 3. kvartal

Stilling/regioner

Alle Region Nord Region Midt Region Syd Region H

Region Sj

             
Overenskomst-ansatte overlæger 73.181 74.407 72.644 73.408 72.936 73.723
Ledende overlæger fra 1.6.2022 79.496 82.320 78.299 79.186 78.478 80.854
Cheflæger fra 1.6.2022 93.480 94.780 91.305 95.678 93.107 93.251
Overlæger
(ansat før 1996)
78.291 79.634 76.573 79.311 78.076 79.443
Ledende overlæger/
professorer fra 1.6.2022
77.795 79.642 75.128 77.219 78.299 0

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger