Gå til indhold

Lønforhandling

Få råd og tips til lønforhandling i forbindelse med ny stilling og i forbindelse med den årlige lønforhandling.
Vær opmærksom på, at ledende overlæger og specialeansvarlige overlæger (og andre overlæger ansat efter lægechefaftalen) ikke er omfattet af tillidsrepræsentantens kompetence til at indgå lønaftaler.
Overlæger ansat efter lægechefaftalen kan få bistand af sekretariatet i FAS ved lønforhandlinger.

Du kan bl.a. også finde svar på hvilke tillæg, der er relevante for dig: Kvalifikationstillæg eller funktionstillæg.
Din lønseddel indeholder mange vigtige oplysninger, husk at tjekke om den er korrekt.