Gå til indhold

Lægebil og præhospital virksomhed

Særlige aftaler for det præhospitale område (lægebiler, lægehelikoptere, AMK og 1813):

Der er indgået aftaler med de enkelte regioner om løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med ansættelse ved lægebiler, AMK funktioner og bemanding af 1813 i region Hovedstaden.

Region Nordjylland (pdf) er der indgået Regional aftale om bemanding af lægebilen og AMK  januar 2021.    

I  Region Midt  (pdf) er der indgået Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område april 2019.

Region Syddanmark (pdf) er der indgået aftale om bemanding af lægeambulancer i Region Syddanmark, den 30. juni 2009 med allonge af 24. juni 2011.

Region Sjælland (pdf) er der indgået aftale om bemanding af Akut Medicinsk Koordinationscenter revideret i 2017 samt august 2022.

I Region Hovedstaden gælder aftale om akutlægebilen i Region Hovedstaden (pdf) af 13. januar 2009 mellem Yngre Læger og RLTN

Vedrørende 1813 blev en aftale mellem FAS/YL og RLTN for timelønnede læger ansat til akuthjælp (pdf) i Region Hovedstaden indgået den 23. maj 2023.

Aftale mellem FAS/YL og RLTN for Læger ansat ved den landsdækkende akutlægehelikopter (pdf) blev indgået februar 2022 med ikrafttræden pr. 1. april 2022. 

Akutlægehelikopteren i luften