Gå til indhold

Patientansvarlig Overlæge

Overlægeforeningen arbejder for, at fremtidens patientansvarlige overlæge har den nødvendige tid og støtte til at løfte det overordnede og tværgående lægelige ansvar for patientforløb på sygehuse.

Det giver patienterne tryghed, overblik og kvalitet i behandlingen. Og det gavner sundhedsvæsenet, som udnytter ressourcerne bedre, når behandling tilrettelægges med faglig indsigt og overblik.

Fremtidens overlæge har den nødvendige tid og støtte til at kunne udfylde rollen som patientansvarlig læge og dermed være den gennemgående lægelige figur med det overordnede ansvar for patienten og dennes udredning og behandlingsforløb. Overlægen har ansvaret for patientforløbet i samarbejde med andre faggrupper, som også hjælper med at løse opgaver for at sikre patienten det bedst mulige forløb. Overskuelige it-systemer gør det ligeledes let at skabe overblik og kommunikere på tværs af sundhedsvæsenet.

Der er ledelsesmæssigt fokus på opgaven, og arbejdet tilrettelægges, uden at det går ud over andre kerneopgaver.

Det giver den patientansvarlige overlæge mulighed for at fokusere tiden med patienterne på relevante opgaver og på patientens individuelle behov, samtidig med at der skabes større sammenhæng i overlægens forløb med patienterne. Det styrker arbejdsglæden for overlægen og kvaliteten og trygheden for patienten.
Den enkelte patient vil fortsat kunne møde flere læger med forskellige specialer, men alle patienter ved, hvem der er deres patientansvarlige læge og dermed, hvor de kan få svar på spørgsmål om komplekse behandlingsforløb. Samtidig har den patientansvarlige overlæge det lægefaglige overblik på tværs af afdelinger og sygehuse og sikrer, at de nødvendige fagkompetencer bliver inddraget og koordineret på tværs af specialer, faggrupper, afdelinger og sygehuse.
Den patientansvarlige overlæge skaber også bedre sammenhæng ved overgange mellem primær- og sekundærsektoren. Det gælder for eksempel, når patienten ’overgives’ til praktiserende læge efter udskrivning fra sygehuset og især ved længerevarende og komplekse forløb, hvor patienten i perioder får behandling hos egen læge og i andre perioder i sygehusvæsenet. Her sikrer den patientansvarlige overlæge gode og trygge overgange.


Baggrund – sådan har PAL udviklet sig

Overlægeforeningen og Yngre Læger indgik sammen med Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Sygeplejeråd aftalen om PAL i 2017 med det primære formål at skabe mere sammenhæng i de enkelte behandlingsforløb, øge patienternes tryghed og højne den faglige kvalitet i behandlingen.
I 2022 er den patientansvarlige ”sundhedsperson” atter en del af sundhedsreformen. Her konstaterer politikerne at ordningen ikke er implementeret endnu og at det er svært at få overblik over hvor udbredt
den er. Derfor skal der laves en forpligtende plan for at ”alle patienter, hvor det giver fagligt mening skal have en patientansvarlig sundhedsperson”. Der gøres status i 2024.
Læs mere i sundhedsreformen (pdf).