Gå til indhold

Sundhedsstrukturkommissionen

I foråret 2024 offentliggør Sundhedsstrukturkommissionen sine forslag til ny struktur i sundhedsvæsenet.

 • For Overlægeforeningen er det afgørende, at en ny struktur

  •  sikrer god behandling til alle patienter og bekæmper ulighed i sundhed
  •  fortsat har sygehusene som garant for den faglige ekspertise, uddannelse af nye kolleger, udvikling af behandlinger m.v. og ikke mindst de specialiserede behandlinger
  •  sikre at flere opgaver løses udenfor sygehusene. Og at nogle opgaver flyttes væk fra sygehusene
  •  sikrer at opgaverne løses så nært som muligt – når det er muligt, skal opgaven løses i patientens eget hjem, og når det er nødvendigt, skal den løses på den specialiserede afdeling
  •  styrker samarbejde på tværs gennem fælles it, datadeling m.v.
  •  bygger på økonomiske incitamenter, der understøtter opgaven, uanset hvor den løses
  •  sikrer ensartede tilbud af høj kvalitet til alle patienter gennem kvalitetskrav og monitorering af dem
  •  sikrer kompetenceudvikling, som er nødvendig for at skabe høj kvalitet til alle patienter og et godt arbejdsmiljø
  •  giver gode rammer for ledelse sikrer godt arbejdsmiljø og bedst mulige behandling til alle patienter.

Sådan kan overlægerne bidrage – læs Overlægeforeningens input her

Overlægeforeningen har sendt konkrete forslag til kommissionen om, hvordan overlæger som faglige eksperter og ledere kan bidrage. Læs brevet her (pdf):  

Øget privatisering må ikke føre til øget ulighed i sundhed – læs Sygehussamarbejdets input her

Overlægeforeningen og de øvrige fagforeninger på sygehusområdet har skrevet til kommissionen samspillet mellem det offentlige og det private sundhedsvæsen. 

Budskabet er, at vi skal sikre et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der er garant for fri og lige adgang samt kvalitet. Det betyder bl.a., at det offentlige sundhedsvæsen kan samarbejde med private aktører på samme præmisser og under demokratisk kontrol, så længe man undgår at øge uligheden eller at bruge de knappe ressourcer uklogt i form af unødvendige undersøgelser, behandlinger m.v.

Læs indlægget her (pdf).  

Læs mere om Sundhedskommissionen, dens analyser og arbejde her: