Gå til indhold

Vil du være TR ? - Som ansat på et hospital

Find svar her på, hvordan du bliver valgt som TR, og hvilke opgaver du skal varetage.

1. Hvilke opgaver varetager man som TR?

2. Hvilken hjælp får jeg til opgaven?

3. Hvad med tid og honorering af opgaven?

4. Jeg vil gerne være TR - hvordan bliver jeg valgt?

5. Eksempler på tidligere måder af valg

6Hvor lang tid er jeg valgt for?

7. Hvem kontakter jeg, når jeg er valgt?

8. Du skal godkendes af arbejdsgiveren

9.  TR-beskyttelsen

 

1. Hvilke opgaver varetager man som TR ?

Som TR er du Overlægeforeningens repræsentant ude lokalt på hospitalerne. Du assisterer med forhandling af løn ved ansættelse, lokalløn, andre ansættelsesforhold og vagtaftaler, samt bistår med at løse samarbejdsproblemer og er bisidder ved tjenstlige samtaler.

2. Hvilken hjælp får jeg til opgaven ?

Måske har du ikke tidligere prøvet kræfter med rollen som TR?

Foreningen hjælper dig derfor i gang og også løbende med opgaven.

Foreningen af Speciallæger har rigtig gode erfaringer med samarbejdet mellem foreningens sekretariat og TR´er.

Som ny TR får du et introduktionskursus sammen med andre nye TR. På kurset bliver du introduceret til overenskomsten, de vigtigste arbejdsretlige regler og til nogle af de situationer, du vil komme ud for som TR.

Som TR har du altid en konsulent i Foreningen af Speciallæger, som er din kontaktperson samt samarbejds- og sparringspartner. Du kan altid ringe til konsulenten som din livline, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tackle en situation. Hver region har sin egen konsulent, der kender det hospital, du er ansat på indgående. 

TR på tværs af hospitalerne i den enkelte region mødes også jævnligt med hinanden og deres konsulent fra sekretariatet.

Foreningen holder desuden ca. 1 gang årligt et samlet kursus/seminar for alle Overlægeforeningens TR.

Foreningens TR kan også tilmelde sig Akademikernes TR kurser, som både udbyder basis- og overbygningskurser. Kurserne er opbygget for primært at understøtte dig i din rolle som TR.   

3. Hvad med tid og honorering af opgaven som TR?

Du har som TR krav på at få honoreret den fornødne tid til at varetage opgaven, og du skal også have er løntillæg for selve funktionen. Det er aftalt lokalt i de enkelte regioner hvordan og hvor meget.                                                                                               

4. Jeg vil gerne være TR - hvordan bliver jeg valgt?

For at kunne blive valgt som TR skal du være medlem af Overlægeforeningen.

Ansatte efter aftalen for lægelige chefer og overlæger ansat efter overenskomsten for overlæger, der har fået delegeret ledelseskompetence, som f.eks. budgetansvar og personaleansvar er  IKKE valgbare som TR.

Der er ingen formelle regler for, hvordan valget afholdes, men det er vigtigt, at alle medlemmer af Overlægeforeningen er orienteret om, at du stiller dig til rådighed som TR, og valget er varslet i god tid. Sådan at du har mandat fra dine kolleger.

5. Eksempler på tidligere måder af valg

  • Bliv valgt på et overlægeråd eller lignende møde for alle overlæger, hvor valg af TR står på dagsordenen, og hvem der kandiderer. 
  • Foreningen kan sende en mail med dit kandidatur ud til alle medlemmerne af foreningen på hospitalet med mulighed for at andre kandidater stiller op. Hvis der ikke er modtaget modkandidater inden fristens udløb (ca. 2. uger), anses du som valgt og anmeldes overfor arbejdsgiver.

Du er altid velkommen til at kontakte Foreningen af Speciallæger, hvis du skulle have spørgsmål eller brug for hjælp til at stille op som TR.

6. Hvor lang tid er jeg valgt for?

Du er valgt for en 3-årig periode, der er herefter mulighed for fornyelse af mandatet. 

7. Hvem kontakter jeg, når jeg er valgt?

Når du er valgt, skal du give Overlægeforeningen besked - send besked til Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk, som anmelder dig overfor arbejdsgiver.  Det er også en god ide, hvis der er et overlægeråd på hospitalet, at orientere overlægerådsformanden om, at du er valgt som TR.

8. Du skal godkendes af arbejdsgiveren

Arbejdsgiversiden skal godkende alle tillidsrepræsentanter. I praksis betyder det, at hvis ikke arbejdsgiveren har modsat sig valget indenfor tre uger, så er du godkendt som tillidsrepræsentant. Det er Foreningen af Speciallæger, der står for at anmelde dig som tillidsrepræsentant til hospitalet/regionen. 

9. TR-beskyttelsen

Når du er anmeldt som tillidsrepræsentant, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse. Kontakt Foreningen af Speciallæger, hvis det bliver aktuelt.
Se håndbog om TR (pdf)