Gå til indhold

Cheflæger

Grundlønninger pr. 1. oktober 2023

Cheflæger

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52    712.383,00 59.365,25
Tillæg 195.971,00 215.023,00 17.918,58
Løn i alt   927.406,00 77.283,83

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)

Overgangsordning:

Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt kr. 25.809 (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb er 1,09722