Gå til indhold

Cheflæger

Grundlønninger pr. 1. april 2024

Cheflæger

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52    740.879 61.739,92
Tillæg 195.971,00 223.624 18.635,33
Løn i alt   964.503 80.375,25

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)

Overgangsordning:

Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt kr. 26.841 (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb er 1,141109