Gå til indhold

Pension eller løn?

Du råder selv over den del af pensionsbidraget, som ligger udover 15 pct. af lønnen

I overenskomster og aftaler for overlæger er der aftalt pensionsbidrag til Lægernes Pension, men du kan vælge at hele eller dele af pensionsbidraget over 15 pct. udbetales som løn.

I overenskomst for overlæger udgør den andel, du selv råder over, 4,54 pct og i Aftale vedrørende lægelige chefer 6 pct. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du kontakte HR-afdelingen på dit eget hospital.

Hvis du senere ønsker omvalg, skal du selv tage initiativ hertil, og det kan tidligst ske efter et år.

Det anbefales, at du kontakter Lægernes Pension, inden du vælger at reducere din pensionsindbetaling, så du fx kan blive informeret om konsekvenserne af indbetaling af et mindre bidrag. Lægernes Pension kan kontaktes på tlf. 33 12 21 41.