Gå til indhold

Overlægeforeningens nyhedsbreve

Se udsendte nyhedsbreve fra Overlægeforeningen

Finanslov letter ikke presset på sundhedsvæsenet i 2024 Præcisering: 48 timers reglen gælder allerede. Forskerne har brug for din viden om ledelse. Er juleaften en fridag? Julekonkurrence 2023

OK24: AC forhandler lønrammen - målet er at sikre reallønnen. Få nyheder på sundhedsområdet i 2030 planen. Debat om prioritering og et kig ind i fremtidens sundhedsvæsen. Ugens spørgsmål  om seniordage.

FAS og Yngre Læger indgår aftale om lægevagt om natten i Vestdanmark. Ny kampagne: Fjern ikke-lægeligt arbejde og få tid og arbejdsglæde. Er du ny overlæge eller kommende overlæge?

48 timers reglen - Hvad betyder ændringer i lov om arbejdstid for dig? Repræsentantskabsmøde: Svære overenskomstforhandlinger undervejs. Repræsentantskabsmøde: Vil vil gerne påtage os ledelsesansvaret - og politikerne skal tage dere ansvar på sig. Nyt medlem i bestyrelsen.

Rapport om patientsikkerhed bekræfter års advarsler. Overlæger vil faktisk gerne blive lidt længere. Halvdelen af overlægerne ønsker at blive til efter 68 år. 

Oerlægeforeningens årsberetning 2023. Stil op til Overlægeforeningens bestyrelse. Bliver der kamp om lægen eller robotten? Vigtig bemanding af lægevagten. Overlæger har svært ved at nå alle opgaver.

Overlægeforeningen i Jyllands-Posten: Forkert prioritering at overlæger bruger så meget tid på opgaver, andre kan løse. Mange gode forslag fra Robusthedskommissionen. Overlægeforeningen om kommissionsforslag om delestillinger. Ugens spørgsmål om journalopslag. 

Efter drab: Bedre behandling er afgørende for at højne sikkerhed. Bliver der kamp om lægen eller robotten? Kom til FAS' årsmøde i Vejle, Hotel Munkebjerg 6. oktober 2023. Vil du være medlem af Overlægeforeningens bestyrelse? Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn. Ugens spørgsmål om vagtrul.

Bliver der kamp om lægen eller robotten? Kom til FAS' årsmøde i Vejle, Hotel Munkebjerg 6. oktober 2023. Må man arbejde i sin sommerferie? Overlægeforeningen ønsker god sommer. 

FAS - Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger indgår ny aftale med Danske Regioner om lægevagten.

Overvejer du at hæve din pension - og fortsætte med at arbejde? Møde med Sundhedsministeren. Folkemøde 2023. Syg under ferien - mulighed for erstatningsferie?

Derfor har vi brug for den patientansvarlige læge - PAL (kommentar i Berlingske Tidende). Formænd bekymret over ny undersøgelse af lægers ytringsfrihed (artikel i Dagens Medicin). Mød os på Folkemødet. Hjælp os med at forbedre læger.dk

Repræsentantskabsmøde 11. maj 2023: Ja, alle overlæger er ledere - men det kræver gode rammer. OK24 krav blev udtaget, og der var genvalg til Klaus Peder Klausen som FAS repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse. Seniorvilkår og seniorpræmie - har du ret til det?

Vi har fået en stærkere lægelig tilstedeværelse i ledelsen. Bliv klogere på vagt og tjeneste - tjek vores FAQ. Mulighed for tilmelding til Pride 2023

Regionerne skal lytte til medarbejderne og tage ansvar for prioritering, hvis vi skal undgå nye skandaler. Tak for alle jeres svar på arbejdsvilkårsundersøgelsen. Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn - find ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Send dine ideer til afbureaukratisering senest 4. maj. Ugens spørgsmål om fratrædelsesaftale, fritstilling og modregning.

Overlæge i staten får tilkendt 100.000 for usaglig afskedigelse. Ledelsesreformen efter Ok21 - status og erfaringer er tema på Overlægeforeningens forårsrepræsentantskabsmøde 11. maj 2023 i Kolding. Vi har brug for flere svar på arbejdsvilkårsundersøgelsen - ny svarfrist er 20. april. Hvilke krav skal være opfyldt, hvis du har bibeskæftigelse? 

Hjælp os med at sætte fokus på overlægers arbejdsvilkår. Deltag i spørgeskemaundersøgelsen, svarfrist er 13. april. I nyhedsbrevet kan du se, hvad Overlægeforeningen konkret bruger undersøgelsen til. Sådan vender vi udviklingen: Den offentlige psykiatri skal kunne hjælpe alle med psykisk sygdom (Debatindlæg i JP). Forskning og innovation er afgørende for sundhedsvæsenet og og for resten af samfundet. Ugens spørgsmål: Fri 1. maj?

Se analyse fra Overlægeforeningen: Sådan styrker vi rekruttering og fastholdelse af læger i psykiatrien. Det går godt med ligestillingen blandt overlægerne. Få indflydelse på OK24 - book et møde eller send et forslag til krav til OK24 forhandlingerne. Der er repræsentantskabsmøde i Overlægeforeningen 11. maj 2023 i Kolding.
Ugens spørgsmål: Den 6. ferieruge

Hjælp os med at styrke din og kollegernes ret til efteruddannelse - svar på enqueten. Deltag i virtuelt medlemsmøde om OK24 med fokus på seniorrettigheder og pension. Livlig debat om fremtidens lægelige ledere i Aarhus - reportage fra konferencen om fremtidens lægelige ledere. Ugens spørgsmål - om lønaftale i forbindelse med ny stilling

Hvad er vigtigt for dig ved OK24? Kom til virtuelle medlemsmøder om OK24. Konference: Fremtidens lægelige ledere. Tværfagligt samarbejde skal skabe mere tid og bedre kvalitet. Overlægeforeningens app udgår.

Nytårshilsen fra Overlægeforeningens formand.