Gå til indhold

Tal og fakta

Her kan du finde nøgletal om Overlægeforeningens medlemmer

Overlægeforeningen organiserer overlæger ansat i det offentlige sygehusvæsen, ved private hospitaler og andre sygdomsbehandlende institutioner.

Overlægeforeningens medlemstal er 7037 per den første marts 2024
Kilde: Lægeforeningens medlemssystem
Kønsfordelingen i Overlægeforeningen er 553,8% mænd og 46,2% kvinder.  6,3 % er cheflæger og 93,7% er øvrige overlæger.
Kilde: Lægeforeningens medlemssystem
Fordelingen af overlæger på de medicinske specialer er: Medicin 49,8%, Kirurgi 27,6%, Paraklinik 13,6% og psykiatri 9%.
Kilde: Lægeforeningens medlemssystem